GoDaddy Trợ giúp

Xóa miền của tôi

Chúng tôi hiểu những điều xảy ra và bạn có thể cần phải hủy đăng ký miền của mình. Chúng tôi rất buồn khi thấy bạn rời đi, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp trong quá trình thực hiện.

Việc hủy miền sẽ xóa miền đó khỏi tài khoản của bạn ngay lập tức và mọi sản phẩm sử dụng miền bị hủy sẽ ngừng hoạt động. Nếu không sử dụng miền, bạn hãy cân nhắc niêm yết miền để bán thay vì xóa hoàn toàn miền khỏi tài khoản.

Lưu ý: Các miền nằm trong gói chỉ có thể được hủy bằng cách hủy toàn bộ gói.
 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh các miền mà bạn sẽ cập nhật. Hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền rồi chọn Chọn tất cả.
  ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
 3. Từ menu hành động, chọn Xóa miền.
  • Tùy thuộc vào kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm và cuộn xuống để xem Xóa miền.
 4. Xác nhận miền sẽ xóa bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh Có, tôi đồng ý xóa các miền đã chọn..
 5. Chọn Tiếp tục để xóa các miền đã chọn.
  • Nếu miền của bạn có Bảo vệ miền , bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Nếu bạn đã bật xác minh hai bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi đã gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng trình xác thực của bạn. Nếu không, hãy nhập mật khẩu dùng một lần mà chúng tôi đã gửi đến địa chỉ email của người đăng ký của bạn.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công cho bạn biết rằng miền đã bị xóa.

Lưu ý: Bạn lỡ hủy nhầm? Bạn có thể khôi phục miền mà không mất thêm phí trong vòng 120 giờ. Một số tên miền có thể có thêm yêu cầu hoặc hạn chế.

Xem thêm thông tin

 • Cơ quan đăng ký có thể giữ tên miền bị hủy của bạn trước khi đưa vào hệ thống cho người khác sử dụng, vì vậy bạn sẽ có thể đăng ký lại tên miền đó khi tên miền được đưa vào hệ thống.
 • Để biết điều kiện hoàn tiền, vui lòng xem chính sách hoàn tiền.
 • Nâng cấp bảo vệ miền nếu bạn quyết định giữ tên miền của mình.