Miền Trợ giúp

Bảo vệ miền là gì?

Bảo vệ miền GoDaddy của bạn là một phần thiết yếu trong việc quản lý sự hiện diện trực tuyến. Bạn đã bảo vệ website của mình bằng chứng chỉ SSL, sao không bảo vệ cả tên miền nữa? Chúng tôi có nhiều cấp độ Bảo vệ miền khác nhau để giữ an toàn cho miền của bạn.

Chọn một câu hỏi để xem câu trả lời:

Bảo vệ miền có gì khác với Bảo mật miền?

Bảo mật miền tự động được thêm vào tất cả các miền đủ điều kiện đã đăng ký với GoDaddy. Bảo mật miền sẽ tự động thay thế thông tin liên hệ miền bằng các chi tiết thay thế từ đối tác bảo mật của chúng tôi, Domains By Proxy®. Nhưng bảo vệ miền không chỉ là giữ bí mật thông tin liên hệ. Bảo vệ miền giúp bảo vệ miền của bạn bằng cách ngăn chặn các thao tác miền trái phép, chẳng hạn như chuyển miền hoặc cập nhật DNS và tránh tình trạng vô tình hết hạn miền nếu thẻ tín dụng trên hồ sơ của bạn hết hạn.

Về đầu trang

Các tùy chọn Bảo vệ miền của tôi là gì?

Chúng tôi hiện có hai phương án Bảo vệ miền nên bạn có thể chọn mức độ bảo vệ phù hợp nhất với mình.

 • Bảo vệ miền đầy đủ: Ngăn chặn các hành động trái phép đối với miền, chẳng hạn như chuyển miền đi, thay đổi máy chủ tên miềnchỉnh sửa thông tin liên hệ miền. Chúng tôi sẽ đảm bảo bạn đúng là người thực hiện những thay đổi này bằng cách thông báo và yêu cầu bạn xác minh danh tính.
 • Bảo vệ miền cốt yếu: An tâm rằng miền của bạn luôn an toàn, ngay cả khi bạn gia hạn không thành công do phương thức thanh toán hết hạn hoặc không hợp lệ. Tính năng Bảo vệ miền cốt yếu bao gồm tất cả lợi ích của Bảo vệ miền đầy đủ, đồng thời giữ cho miền của bạn không bị hủy đột ngột do thanh toán không thành công. Chúng tôi sẽ giữ miền của bạn trong 90 ngày nếu miền hết hạn do vô tình, để bạn có thời gian gia hạn miền theo cách thủ công mà không mất phí mua lại.
 • Bảo vệ quyền sở hữu miền: Một số miền không đủ điều kiện áp dụng dịch vụ Bảo mật miền nhưng vẫn có thể đủ điều kiện được Bảo vệ miền. Dịch vụ Bảo vệ quyền sở hữu miền có phạm vi bảo vệ giống với Bảo vệ miền cốt yếu của chúng tôi, được tạo riêng để hỗ trợ các phần mở rộng miền này.
  • .au, .com.au, .net.au, .org.au
  • .be
  • .ca
  • .de
  • .es, .com.es, .nom.es, .org.es
  • .eu
  • .fr
  • .gg
  • .in, .co.in, .net.in, .org.in, .firm.in, .gen.in, .ind.in
  • .it
  • .tk
  • .us

Bạn có thể thấy một số miền có các tên Bảo vệ miền khác, chẳng hạn như Bảo vệ & bảo mật miền đầy đủ hoặc Bảo mật & bảo vệ miền cốt yếu. Đây là các dịch vụ bảo vệ cũ của chúng tôi và chúng tồn tại cho đến khi miền được liên kết bị hủy, hết hạn hoặc Bảo vệ miền bị hạ cấp.

Về đầu trang

Hành động rủi ro cao là gì?

Hành động rủi ro cao được phân loại là các hành động có thể có tác động tiêu cực đến miền của bạn hoặc các dịch vụ đã kết nối, bao gồm việc chuyển, thay đổi DNS và tắt tính năng Bảo mật miền. Khi tính năng Bảo vệ miền đang hoạt động, các hành động rủi ro cao phải có sự phê duyệt thì mới được hoàn tất. Tùy thuộc vào cài đặt tài khoản, bạn có thể sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu một lần hoặc mã xác minh 2 bước.

Các hành động như vậy đối với miền được xem là mang tính rủi ro cao và sẽ yêu cầu xác minh danh tính.

 • Xóa một miền
 • Tắt tự động gia hạn
 • Hạ cấp hoặc loại bỏ tính năng Bảo vệ miền
 • Tắt tính năng Bảo mật miền
 • Thay đổi thông tin liên hệ miền
  • Chỉ áp dụng khi thay đổi họ, tên, tổ chức hoặc địa chỉ email trong thông tin liên hệ của người đăng ký.
 • Thêm vào Cho thuê miền
 • Mở khóa một miền
 • Xuất danh sách miền với các mã ủy quyền
 • Chuyển miền sang một nhà đăng ký khác (từ GoDaddy)
 • Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác
 • Ghi miền vào danh sách miền muốn bán thông qua tính năng Niêm yết miền để bán
 • Thay đổi máy chủ tên miền
 • Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa miền hoặc chuyển tiếp miền phụ
 • Nhập tập tin vùng DNS
 • Chỉnh sửa tên máy chủ lưu trữ tùy chỉnh

Nhật ký hoạt động là gì?

Nhật ký hoạt động được thiết kế để giúp bạn biết những hành động có rủi ro cao nào đã được thực hiện trên miền của bạn bằng tính năng Bảo vệ miền. Bạn có thể xem những thay đổi nào đã được thực hiện, thời điểm chúng được thực hiện và trạng thái hiện tại của những thay đổi đó. Xem các mục cụ thể bằng cách lọc Nhật ký hoạt động với các tùy chọn như Ngày, Hoạt động, và Người dùng.

Tôi có thể thay đổi gói Bảo vệ miền của mình không?

Có, bạn có thể thay đổi gói bảo vệ vào bất kỳ lúc nào. Bạn có thể nâng cấp hệ thống bảo vệ của mình để có thêm tính năng bảo mật hoặc hạ cấp hệ thống bảo vệ để bỏ bớt tính năng. Các miền đủ điều kiện của bạn sẽ luôn có sẵn Bảo mật miền, bất kể gói Bảo vệ miền của bạn là gì.

Lưu ý: Các miền là một phần của gói thì không thể thay đổi gói Bảo vệ miền của chúng.

Về đầu trang

Làm thế nào để mọi người có thể liên hệ với tôi?

Mọi người có thể liên hệ với chủ sở hữu miền bằng cách gửi yêu cầu từ trang kết quả WHOIS về GoDaddy sau khi tìm kiếm một miền cụ thể. Chúng tôi sẽ ẩn thông tin liên hệ miền khi tính năng Bảo mật miền bật, nhưng bạn có thể gửi đầu mối liên hệ và câu hỏi bằng cách chọn tùy chọn Liên hệ chủ sở hữu miền ở cuối trang kết quả WHOIS. Chủ sở hữu miền sẽ nhận được câu hỏi qua email nhưng chi tiết liên hệ của họ sẽ được đảm bảo riêng tư và bảo mật.

Về đầu trang

Làm thế nào để tôi xác minh quyền sở hữu miền?

Chúng tôi khuyến nghị thêm một bản ghi TXT vào tập tin vùng DNS của bạn để xác minh quyền sở hữu miền. Đây là tùy chọn tốt nhất để duy trì quyền riêng tư của bạn, đồng thời vẫn chứng minh được bạn sở hữu miền. Hoặc bạn có thể tắt Bảo mật miền để hiển thị tất cả thông tin liên hệ miền.

Về đầu trang

Các bước liên quan

Thông tin thêm