Miền Trợ giúp

Có những thông tin gì trong danh bạ WHOIS của GoDaddy?

Danh bạ WHOIS công khai của GoDaddy là danh mục tất cả các miền đã đăng ký cùng với thông tin tương ứng về đăng ký, quyền sở hữu và tính khả dụng của miền. Tính năng Bảo mật miền của GoDaddy tự động được thêm vào các miền đủ điều kiện để bảo vệ thông tin liên hệ cho tên miền riêng của bạn. Khi tính năng Bảo mật miền được bật, thông tin liên hệ về miền hiển thị trong danh bạ công khai của WHOIS sẽ được thay bằng các chi tiết do đối tác về quyền riêng tư Domains By Proxy® của chúng tôi cung cấp.

Chọn một tab để xem những nội dung được hiển thị trong danh bạ WHOIS của GoDaddy cho mỗi loại đầu mối liên hệ.

Tên miền: Tên miền
Dữ liệu về cơ quan đăng ký: Cơ quan đăng ký của miền
Ngày cập nhật: Ngày gần đây nhất mà miền được cập nhật
Ngày tạo: Ngày đăng ký ban đầu của miền
Ngày hết hạn: Ngày hết hạn của miền
Dữ liệu về nhà đăng ký: Nhà đăng ký nơi miền được đăng ký
Tên của người đăng ký: Đăng ký riêng tư
Tổ chức của người đăng ký: Domains By Proxy, LLC
Địa chỉ của người đăng ký: 2155 E GoDaddy Way
Thành phố của người đăng ký: Tempe
Tiểu bang/tỉnh của người đăng ký: Arizona
Mã bưu chính của người đăng ký: 85284
Quốc gia của người đăng ký: Hoa Kỳ
Số điện thoại của người đăng ký: +1.4806242599
Số fax của người đăng ký: +1.4806242598
Email của người đăng ký: [tenmiencuaban]@domainsbyproxy.com hoặc một địa chỉ email ngẫu nhiên

Tên miền: Tên miền
Dữ liệu về cơ quan đăng ký: Cơ quan đăng ký của miền
Ngày cập nhật: Ngày gần đây nhất mà miền được cập nhật
Ngày tạo: Ngày đăng ký ban đầu của miền
Ngày hết hạn: Ngày hết hạn của miền
Dữ liệu về nhà đăng ký: Nhà đăng ký nơi miền được đăng ký
Tên của quản trị viên: Đăng ký riêng tư
Tổ chức của quản trị viên: Domains By Proxy, LLC
Địa chỉ của quản trị viên: 2155 E GoDaddy Way
Thành phố của quản trị viên: Tempe
Tiểu bang/tỉnh của quản trị viên: Arizona
Mã bưu chính của quản trị viên: 85284
Quốc gia của quản trị viên: Hoa Kỳ
Số điện thoại của quản trị viên: +1.4806242599
Số fax của quản trị viên: +1.4806242598
Email của quản trị viên: [tenmiencuaban]@domainsbyproxy.com hoặc một địa chỉ email ngẫu nhiên

Tên miền: Tên miền
Dữ liệu về cơ quan đăng ký: Cơ quan đăng ký của miền
Ngày cập nhật: Ngày gần đây nhất mà miền được cập nhật
Ngày tạo: Ngày đăng ký ban đầu của miền
Ngày hết hạn: Ngày hết hạn của miền
Dữ liệu về nhà đăng ký: Nhà đăng ký nơi miền được đăng ký
Tên của kỹ thuật viên: Đăng ký riêng tư
Tổ chức của kỹ thuật viên: Domains By Proxy, LLC
Địa chỉ của kỹ thuật viên: 2155 E GoDaddy Way
Thành phố của kỹ thuật viên: Tempe
Tiểu bang hoặc tỉnh của kỹ thuật viên: Arizona
Mã bưu chính của kỹ thuật viên: 85284
Quốc gia của kỹ thuật viên: Hoa Kỳ
Số điện thoại của kỹ thuật viên: +1.4806242599
Số fax của kỹ thuật viên: +1.4806242598
Email của kỹ thuật viên: [tenmiencuaban]@domainsbyproxy.com hoặc một địa chỉ email ngẫu nhiên

Tên miền: Tên miền
Dữ liệu về cơ quan đăng ký: Cơ quan đăng ký của miền
Ngày cập nhật: Ngày gần đây nhất mà miền được cập nhật
Ngày tạo: Ngày đăng ký ban đầu của miền
Ngày hết hạn: Ngày hết hạn của miền
Dữ liệu về nhà đăng ký: Nhà đăng ký nơi miền được đăng ký
Tên của người/tổ chức phụ trách thanh toán: Đăng ký riêng tư
Tổ chức của người/tổ chức phụ trách thanh toán: Domains By Proxy, LLC
Địa chỉ của người/tổ chức phụ trách thanh toán: 2155 E GoDaddy Way
Thành phố của người/tổ chức phụ trách thanh toán: Tempe
Tiểu bang hoặc tỉnh của người/tổ chức phụ trách thanh toán: Arizona
Mã bưu chính của người/tổ chức phụ trách thanh toán: 85284
Quốc gia của người/tổ chức phụ trách thanh toán: Hoa Kỳ
Số điện thoại của người/tổ chức phụ trách Thanh toán: +1.4806242599
Số fax của người/tổ chức phụ trách Thanh toán: +1.4806242598
Email của người/tổ chức phụ trách thanh toán: [tenmiencuaban]@domainsbyproxy.com hoặc một địa chỉ email ngẫu nhiên

Các bước liên quan

Thông tin thêm

  • Một số miền không đủ điều kiện áp dụng tính năng Bảo mật miền do các giới hạn của cơ quan đăng ký. Hãy xem Thoả thuận đăng ký tên miền để biết thêm chi tiết.
  • Các quy tắc này cũng được áp dụng cho thông tin liên hệ trong các phần về kỹ thuật viên và người quản lý tên miền.
  • Nếu bạn quyết định chọn áp dụng chính sách không tham gia WHOIS của Nominet, việc hiển thị thông tin liên hệ của bạn sẽ được quyết định theo chính sách này, bất kể tính năng Bảo mật miền hay Bảo vệ miền thông qua GoDaddy.
  • Chi tiết thông tin liên hệ WHOIS của bạn sẽ không còn khả dụng thông qua các điểm tìm kiếm hàng loạt tự động ở Cổng 43.
  • GoDaddy không có quyền kiểm soát thông tin hiển thị trên danh mục WHOIS của bên thứ ba.