Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa thông tin liên hệ miền của tôi

Thay đổi chi tiết cho thông tin liên hệ cơ bản về miền của bạn bất kỳ lúc nào trong tài khoản GoDaddy. Khi bật Bảo mật miền, thông tin liên hệ về miền hiển thị trong danh bạ công khai của WHOIS sẽ được thay bằng chi tiết thay thế từ đối tác về quyền riêng tư, Domains By Proxy® của chúng tôi. Những thay đổi về thông tin liên hệ sẽ không hiển thị trong WHOIS trừ khi bạn tắt Bảo mật miền.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh các miền mà bạn sẽ cập nhật. Hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền rồi chọn Chọn tất cả.
  ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
 3. Chọn Chỉnh sửa thông tin liên hệ từ menu hành động.
  • Tùy theo kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm và cuộn xuống để thấy Chỉnh sửa thông tin liên hệ.
 4. Nhập chi tiết liên hệ mới của bạn.
  • Chọn hộp kiểm bên cạnh Sử dụng cho tất cả các loại liên hệ để áp dụng nội dung chỉnh sửa cho tất cả các loại liên hệ. Hoặc bỏ chọn hộp kiểm để chỉnh sửa riêng từng loại liên hệ.
 5. Chọn Tiếp tục để lưu nội dung chỉnh sửa.
  • Nếu miền của bạn có Gói bảo vệ miền, bạn sẽ cần xác minh danh tính. Nếu bạn đã bật tính năng xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng xác thực của bạn. Hoặc nhập mật khẩu một lần mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email của người đăng ký.
Bắt buộc: Nếu Bảo mật miền đang tắt và bạn đã cập nhật tên, họ, tổ chức hoặc địa chỉ email của người đăng ký, bạn sẽ cần phê duyệt nội dung cập nhật đó.

Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận Thành công cho biết miền đã được cập nhật. Thông tin liên hệ mới có thể mất tới 90 phút để hiển thị trong tài khoản và WHOIS của bạn.

Bước có liên quan

Thông tin thêm