Miền Trợ giúp

Sửa máy chủ tên miền của tôi

Duy trì hoạt động của website và email bằng cách sở hữu máy chủ tên miền chính xác trên miền của bạn. Bạn có thể thay đổi máy chủ tên miền cho các miền được đăng ký với GoDaddy trong tài khoản GoDaddy của bạn. Một miền luôn có ít nhất hai máy chủ tên miền và khi máy chủ tên miền thay đổi, nơi bạn quản lý DNS cũng thay đổi theo.

Ví dụ: Nếu miền đang sử dụng máy chủ tên miền GoDaddy mặc định thì tập tin vùng DNS sẽ nằm trong tài khoản GoDaddy của bạn. Nếu miền đang sử dụng máy chủ tên miền cho một công ty khác thì thay vào đó, tập tin vùng DNS sẽ thuộc tài khoản công ty đó.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh các miền mà bạn sẽ cập nhật. Hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền rồi chọn Chọn tất cả.
  ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
 3. Chọn May chủ tên từ menu hành động.
  • Tùy thuộc vào kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm và cuộn xuống để xem Máy chủ tên miền.
 4. Chọn cài đặt máy chủ tên miền phù hợp nhất với bạn:
  • Máy chủ tên miền GoDaddy (được khuyến nghị): Chúng tôi sẽ cập nhật miền của bạn thành một bộ máy chủ tên miền GoDaddy và bạn sẽ quản lý DNS trong tài khoản GoDaddy của bạn.
  • Tôi sẽ dùng các máy chủ tên miền của riêng mình: Nhập máy chủ tên miền tùy chỉnh. DNS của bạn sẽ được quản lý ở nơi khác và không thông qua tài khoản GoDaddy của bạn.
 5. Chọn Lưu rồi chọn Tiếp tục để hoàn tất việc cập nhật.
  • Nếu miền của bạn có Bảo vệ miền , bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Nếu bạn đã bật xác minh hai bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi đã gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng trình xác thực của bạn. Nếu không, hãy nhập mật khẩu dùng một lần mà chúng tôi đã gửi đến địa chỉ email của người đăng ký của bạn.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công cho bạn biết rằng máy chủ tên miền đã được cập nhật. Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

 • Một số miền có thể có yêu cầu đặc biệt về cài đặt máy chủ tên.
 • Nếu miền của bạn chưa được đăng ký hoặc lưu trữ với GoDaddy, bạn vẫn có thể cùng chúng tôi quản lý DNS bằng cách thêm Dịch vụ lưu trữ DNS.