Miền Trợ giúp

Chuyển miền của tôi cho GoDaddy

Khi chuyển miền của bạn sang GoDaddy, bạn sẽ duy trì thời gian đăng ký còn lại và chúng tôi sẽ thêm một năm đăng ký miễn phí. Chỉ miền của bạn được chuyển nhưng Nhân viên hỗ trợ có chuyên môn của chúng tôi cũng có thể giúp bạn chuyển emailwebsite sang GoDaddy. Việc chuyển miền .uk, .ca, .eu, .es, .se.au sang GoDaddy sẽ có các hướng dẫn đặc biệt.

Lưu ý: Bạn không thể chuyển miền trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký mới, chuyển hoặc thay đổi thông tin liên hệ nếu người đăng ký hiện tại chọn áp dụng thời gian khóa 60 ngày khi phê duyệt các thay đổi.

Trước khi bạn bắt đầu

Để đảm bảo quá trình chuyển miền diễn ra suôn sẻ, hãy thực hiện các bước này với nhà đăng ký miền hiện tại của bạn trước khi bắt đầu quá trình chuyển sang GoDaddy.

 • Mở khóa miền tại nhà đăng ký hiện tại của bạn. Điều này giúp bạn chuyển miền từ nhà đăng ký tên miền hiện tại sang GoDaddy.
 • Lấy mã ủy quyền cho miền của bạn. Mã này có thể được xem là mã xác thực, mã EPP, mã chuyển miền hoặc khóa chuyển miền. Nhà đăng ký tên miền hiện tại có thể giúp bạn lấy mã.
 • Xác minh thông tin liên hệ trên tên miền của bạn. Thông tin liên hệ của quản trị viên có thể được sử dụng để giữ liên lạc trong quá trình chuyển miền.

Mua dịch vụ chuyển miền

Khi bạn đã chuẩn bị và sẵn sàng, hãy mua dịch vụ chuyển miền và chuyển miền sang tài khoản GoDaddy của bạn.

 1. Đăng nhập vào GoDaddy tài khoản hoặc tạo tài khoản mới. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Truy cập trang chuyển miền của GoDaddy rồi tìm kiếm miền của bạn.
  • Nếu miền của bạn đã được đăng ký với GoDaddy, chúng tôi sẽ hiển thị tùy chọn chuyển tài khoản để di chuyển miền của bạn sang một tài khoản GoDaddy khác.
 3. Hãy đảm bảo miền của bạn không bị khóa. Chúng tôi sẽ hiển thị thanh trạng thái màu xanh lục nếu có thể xác minh rằng miền của bạn đã được mở khóa.
  • Làm mới trạng thái mở khóa bằng cách chọn Làm mới trạng thái, sau đó chúng tôi sẽ kiểm tra lại xem miền đã được mở khóa chưa.
 4. Nhập mã ủy quyền cho miền của bạn. Bạn có thể lấy mã xác thực từ nhà đăng ký tên miền hiện tại.
 5. Chọn Tiếp tục sau khi cả phần mở khóa và mã xác thực đều hiển thị thanh trạng thái màu xanh lục.
  • Nếu đã chọn Làm mới trạng thái, bạn có thể được chuyển sang bước tiếp theo mà không phải chọn Tiếp tục.
 6. Chọn một tùy chọn cho Bảo vệ miền rồi chọn Tăng cường bảo vệ. Nếu bạn không muốn thêm Bảo vệ miền, hãy chọn Không, cảm ơn.
 7. Hoàn tất quy trình thanh toán để chính thức bắt đầu quá trình chuyển miền của bạn.

Phần lớn quá trình chuyển miền sẽ mất 5–7 ngày để hoàn tất. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn nếu chúng tôi không thể xử lý quá trình chuyển miền và bạn có thể kiểm tra trạng thái chuyển miền của mình bất kỳ lúc nào trong tài khoản GoDaddy.

Các bước liên quan

Thêm thông tin