Miền Trợ giúp

Hãy kiểm tra trạng thái của chuyển miền của tôi

Kiểm tra trạng thái hoạt động chuyển miền sang tài khoản GoDaddy của bạn để biết miền đang ở đâu trong quá trình chuyển. Bạn có thể kiểm tra quá trình chuyển miền giữa các nhà đăng ký quá trình chuyển miền giữa các tài khoản GoDaddy.

 1. Đăng nhập vào Trang di chuyển của GoDaddy. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Đảm bảo bạn đã chọn đúng nút Chuyển. Tìm kiếm một miền cụ thể bằng cách sử dụng trường tìm kiếm phía trên danh sách miền của bạn.
  • Chuyển vào: Quá trình chuyển miền đến tài khoản GoDaddy của bạn sẽ hiển thị ở đây.
  • Chuyển ra: Quá trình chuyển miền từ tài khoản GoDaddy của bạn sẽ hiển thị ở đây.
 3. Chọn một tab có sẵn để xem các miền trong một danh mục cụ thể. Hoặc tìm kiếm miền cụ thể trong thanh tìm kiếm.
  • Mỗi tab sẽ nhóm các miền thành các danh mục nhưng trạng thái của các miền riêng lẻ có thể khác nhau.
 4. Kiểm tra cột Trạng thái để biết thêm thông tin về trạng thái hiện tại của từng miền.

Quá trình chuyển miền sang tài khoản GoDaddy của bạn từ một nhà đăng ký miền khác có thể mất từ 5 đến 7 ngày để hoàn tất. Quá trình chuyển miền cho bạn từ tài khoản GoDaddy khác thường được xử lý ngay sau khi tài khoản mới chấp nhận miền.

Các bước liên quan

Thông tin thêm

 • Bật tự động gia hạn sau khi miền đã chuyển vào tài khoản của bạn để tiếp tục đăng ký miền của bạn mà không bị gián đoạn.
 • Thiết lập xác minh 2 bước để có bảo mật tốt nhất trên miền và tài khoản của bạn.