Miền Trợ giúp

Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác

Bạn có thể chuyển tên miền từ tài khoản GoDaddy của bạn sang tài khoản GoDaddy khác miễn là miền đó đủ điều kiện. Miền không đủ điều kiện chuyển tài khoản nếu miền đang chờ phê duyệt cập nhật liên hệ, hết hạn trong vòng một ngày, đã hết hạn hoặc đang chờ chuyển tài khoản.

Miền được chuyển sang tài khoản khác sẽ giữ tất cả các tùy chọn cài đặt DNS hiện có nhưng mọi sản phẩm được kết nối, chẳng hạn như website hoặc email, sẽ không chuyển cùng miền.

Lưu ý: Không thể chuyển các miền nằm trong gói trong vòng 120 ngày kể từ ngày đăng ký mới.
 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh các miền mà bạn sẽ cập nhật. Hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền rồi chọn Chọn tất cả.
  ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
 3. Chọn Chuyển tới tài khoản từ menu thao tác.
  • Tùy thuộc vào kích thước màn hình, bạn có thể chọn menu Thêm và cuộn xuống để xem Chuyển tới tài khoản.
  Lưu ý: Người được ủy quyền phải có quyền Truy cập chuyển miền đối với các miền đã chọn để tiếp tục quá trình chuyển miền.
 4. Nhập địa chỉ email của chủ tài khoản mới, sau đó nhập lại để xác minh.
 5. (Không bắt buộc) Nhập mã số khách hàng của chủ tài khoản mới.
  • Nếu bạn nhập mã số khách hàng, địa chỉ email bạn nhập phải trùng với địa chỉ email trên tài khoản của mã số khách hàng đó.
 6. Chọn hoặc Không để xác định xem bạn có muốn sao chép thông tin liên hệ hiện tại trên các miền đủ điều kiện sang tài khoản mới hay không.
 7. Chọn Gửi yêu cầu chuyển miền.
  • Nếu miền của bạn có Gói bảo vệ miền, bạn sẽ cần xác minh danh tính. Nếu bạn đã bật tính năng xác minh hai bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng xác thực của bạn. Hoặc nhập mật khẩu một lần mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email của người đăng ký.

Quá trình chuyển miền đã bắt đầu và lúc này người nhận cần chấp nhận miền được chuyển vào tài khoản của họ. Chọn Xem các lần chuyển miền của tôi để xem lại các lần chuyển miền bổ sung đang chờ xử lý hoặc chọn Xem các miền của tôi để quay lại Danh mục miền của bạn.

Bắt buộc: Đảm bảo người nhận kiểm tra email của họ và chấp nhận chuyển miền trong vòng 10 ngày. Quá trình chuyển tài khoản sẽ hết hạn nếu miền không được chấp nhận trong vòng 10 ngày.

Các bước liên quan

 • Kiểm tra trạng thái của hoạt động chuyển tài khoản để biết bạn có cần thực hiện thêm bất kỳ bước nào không.

Thông tin thêm