GoDaddy Trợ giúp

Cấp quyền truy cập của người được ủy quyền vào miền

Sau khi cấp quyền truy cập của người được ủy quyền cho các miền trong tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng thư mục để hạn chế những miền mà họ có thể xem và quản lý. Việc này cho phép bạn kiểm soát những gì người được ủy quyền có thể làm với các miền thay mặt bạn.

Xem video hướng dẫn cách quản lý quyền truy cập miền cho người được ủy quyền.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn biểu tượng Thư mục phía trên danh sách miền của bạn, chọn thư mục cần sửa, rồi chọn Sửa thư mục .
  chọn sửa thư mục
 3. (Không bắt buộc) Thay đổi các quyền cho người được ủy quyền đối với tất cả miền trong tài khoản của bạn bằng cách chọn Tất cả miền rồi chọn Chỉnh sửa thư mục.
 4. Thay đổi mức độ truy cập cho người được ủy quyền của bạn bằng cách bật/tắt quyền Truy cập quản lýTruy cập chuyển miền. Điều này cho phép những người được ủy quyền hoàn tất các tác vụ miền khác nhau dựa trên quyền truy cập:
  • Những người được ủy quyền có Quyền truy cập quản lý có thể:
   • Cập nhật thông tin liên hệ
   • Chỉnh sửa Máy chủ tên miền
   • Chỉnh sửa Tên máy chủ lưu trữ
   • Chỉnh sửa chuyển tiếp
   • Khóa hoặc mở khóa miền
   • Bật hoặc tắt tính năng tự động gia hạn
   • Quản lý miền con
  • Những người được ủy quyền có Quyền truy cập chuyển miền có thể:
   • Bắt đầu chuyển miền sang một tài khoản GoDaddy khác
   • Bắt đầu chuyển miền sang một nhà đăng ký khác
   • Xóa miền
   • Niêm yết miền để bán
 5. Chọn Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

Các bước liên quan

Thông tin thêm