GoDaddy Trợ giúp

Quyền truy cập của người được ủy quyền là gì?

Quyền truy cập của người được ủy quyền cho phép khách hàng của GoDaddy chia sẻ quyền truy cập vào tài khoản của mình với người khác nhưng không phải chia sẻ mật khẩu hoặc thông tin bảo mật khác.

Quyền truy cập của người được ủy quyền hoạt động như thế nào?

Với vai trò chủ tài khoản, bạn có thể mời người khác truy cập vào tài khoản của mình. Nếu họ chấp nhận lời mời của bạn, những người được ủy quyền này có thể mở và sử dụng sản phẩm của bạn khi cả hai bên cho là cần thiết:

  • Bạn quyết định xem người được ủy quyền của bạn có quyền mua sản phẩm cho tài khoản của bạn không. Nếu vậy, người được ủy quyền sẽ không được xem và không thể thay đổi thông tin bảo mật của tài khoản, như phương thức thanh toán hoặc mật khẩu của bạn.
  • Sản phẩm do người được ủy quyền mua thay bạn sẽ được thêm vào tài khoản của bạn.
  • Bạn có thể thay đổi mức độ quyền hoặc xóa quyền truy cập của người được ủy quyền bất cứ lúc nào.
  • Người được ủy quyền phải có tài khoản GoDaddy để chấp nhận lời mời của bạn. Khi bạn mời một người được ủy quyền truy cập tài khoản của mình, chúng tôi sẽ yêu cầu họ tạo tài khoản nếu chưa có tài khoản.

Quyền truy cập của người được ủy quyền đồi với miền có gì khác?

Chủ sở hữu tài khoản có thể tinh chỉnh quyền truy cập miền cho người được ủy quyền của họ bằng cách quản lý quyền với các thư mục. Các cấp độ truy cập khác nhau sẽ cho phép người được ủy quyền thực hiện một số hành động nhất định trên các miền cụ thể — và chủ sở hữu tài khoản kiểm soát tất cả những chi tiết đó với quyền đối với thư mục .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin