GoDaddy Trợ giúp

Mời người được ủy quyền truy cập vào tài khoản GoDaddy của tôi

Bạn có thể mời người được ủy quyền (như nhà thiết kế hoặc nhà phát triển web) truy cập vào các sản phẩm GoDaddy trong tài khoản của bạn. Người được ủy quyền có thể mở và sử dụng sản phẩm của bạn nhưng họ không thể xem hoặc thay đổi thông tin tài khoản như phương thức thanh toán và mật khẩu của bạn.

Lưu ý: Trước khi bạn mời ai đó truy cập vào tài khoản của mình, hãy xem bài viết này giải thích về những việc người được ủy quyền có thể (và không thể) làm cho bạn khi họ có quyền truy cập.

Xem video về cách mời người được ủy quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

 1. Vào trang Quyền truy cập của người được ủy quyền của GoDaddy. Bạn có thể sẽ được nhắc đăng nhập.
 2. Trong phần Những người có thể truy cập tài khoản của tôi, hãy chọn Mời truy cập.
  chọn mời truy cập
 3. Nhập Tên và Địa chỉ email của người bạn mời.
  chọn hộp kiểm
 4. Chọn một trong các cấp độ truy cập. Nếu bạn không rõ cấp độ truy cập là gì, hãy đọc phần giải thích về các cấp độ truy cập.
  chọn mức độ truy cập
 5. Chọn Mời. Chúng tôi sẽ gửi cho người đó email mời truy cập vào tài khoản của bạn. Khi người đó chấp nhận lời mời, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.
  chọn mời

Các bước liên quan

Thêm thông tin

 • Tìm hiểu thêm về Quyền truy cập ủy quyền.
 • Để chấp nhận lời mời truy cập tài khoản của bạn, người được ủy quyền phải có tài khoản GoDaddy. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ tạo một tài khoản nếu họ chưa có.