Quản lý tài khoản Trợ giúp

Tôi không đăng nhập được vào tài khoản GoDaddy của mình

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản GoDaddy, hãy thử các bước sau:

  • Xóa bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt. Đóng rồi khởi chạy lại trang.
  • Mở một phiên trình duyệt riêng tư rồi thử đăng nhập lại.
  • Đảm bảo bạn đang đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu chính xác. Ví dụ: bạn có thể đang cố gắng đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản email thay vì tên người dùng và mật khẩu của tài khoản GoDaddy.
  • Nếu không thể nhớ tên người dùng, bạn có thểlấy lại tên người dùng của mình.
  • Nếu không thể nhớ mật khẩu của mình hoặc nếu tài khoản của bạn bị khóa, hãy thử đặt lại mật khẩu của bạn.
  • Kiểm tra xem tính năng xác minh 2 bước có sự cố hay không (nếu bạn đã bật tính năng này).

Xem thêm thông tin