Quản lý tài khoản Trợ giúp

Tôi quên mất tên người dùng của mình

Bạn có thể tìm tên người dùng của GoDaddy nếu bạn quên tên nhưng vẫn còn nhớ mật khẩu của mình.

Được yêu cầu: Nếu bạn có tên miền GoDaddy trong tài khoản của mình, bạn sẽ cần biết để khôi phục tên người dùng của mình.
  1. Vui lòng truy cập trang Lấy lại tên người dùng.
  2. Vui lòng nhập địa chỉ Email được liên kết với tài khoản của bạn, rồi chọn Tiếp tục. Vui lòng hoàn tất thử thách bảo mật nếu được đề nghị.
  3. Nếu bạn có tên miền GoDaddy, vui lòng nhập bất kỳ Tên Miền nào được liên kết với tài khoản của bạn (ví dụ, coolexample.com) rồi chọnBộ Lọc. Chúng tôi sẽ gửi mã PIN dùng một lần đến địa chỉ email của bạn.
  4. Bên dưới mã 6 chữ số, vui lòng nhập mã PIN, rồi chọnXác minh Mã. Chúng tôi sẽ hiển thị tên người dùng cho bạn.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin