GoDaddy Trợ giúp

Lấy lại quyền truy cập vào miền hoặc tài khoản GoDaddy của tôi

Gửi yêu cầu để lấy lại quyền truy cập vào miền hoặc tài khoản nếu bạn:

 • Mất quyền truy cập vào địa chỉ email được liệt kê trong tài khoản.
 • Được liệt kê là người đăng ký miền nhưng không có quyền truy cập vào tài khoản chứa miền.

Lưu ý: Nếu bạn truy cập địa chỉ email được liên kết với tài khoản nhưng không thể đăng nhập, hãy thử cài đặt lại mật khẩu.

 1. Vui lòng truy cập mẫu Lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của tôi.
 2. Chọn Truy cập bằng email, Truy cập bằng miền hoặc Truy cập bằng cách xác minh 2 bước.
 3. Nhập một hoặc nhiều tên miền vào tài khoản của bạn, rồi chọn Tiếp theo.
  • Nếu không có tên miền nào, vui lòng tắt nút Định danh tài khoản theo miền. Nhập Tên khách hàngTên đăng nhập để tiếp tục.
 4. Vui lòng nhập Tên, Họ, Địa chỉ emailSố điện thoại, rồi chọn Tiếp theo.
  • Nếu đang yêu cầu quyền truy cập vào một miền, hãy nhập địa chỉ email khác với địa chỉ đã liên kết với miền của bạn.
 5. Tải lên ảnh màu được quét hoặc kỹ thuật số của thẻ căn cước có ảnh do chính phủ cấp của bạn. Nếu bạn không phải là chủ tài khoản hoặc người đăng ký miền, hãy tải thẻ căn cước lên cho cả chủ tài khoản hoặc người đăng ký và bạn. Khi hoàn tất tải lên, chọn Tiếp theo.
  • Chờ đã... tại sao GoDaddy cần thẻ căn cước của tôi? Chúng tôi yêu cầu thẻ căn cước nhằm đảm bảo bạn là chủ tài khoản để có thể bảo vệ tài khoản của bạn trước mọi nỗ lực tấn công. Hãy yên tâm, chúng tôi bảo vệ thông tin bạn gửi và sẽ không dùng thông tin này ngoài mục đích xác minh quyền sở hữu tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
 6. Trong danh sách thả xuống, vui lòng chọn hoặc Không để xác minh liệu một công ty có được niêm yết là chủ tài khoản không, rồi chọn Tiếp theo.
  • Nếu bạn chọn , vui lòng nhập Tên công ty rồi tải lên giấy tờ do chính quyền cấp để nhận dạng công ty.
   Lưu ý: Chúng tôi không thể chấp nhận điều lệ công ty và tài liệu in từ website internet.
 7. (Không bắt buộc) Vui lòng chọn hoặc Không để xác minh bạn có muốn hủy phương thức xác minh 2 bước cho tài khoản hay không, rồi nhập thông tin bổ sung bất kỳ.
 8. Vui lòng chọnTiếp theo.
 9. Bên cạnh (các) thỏa thuận, hãy chọn hộp kiểm, rồi hoàn thành thử thách bảo mật.
 10. Chọn Gửi. Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn về yêu cầu của bạn (theo thứ tự đã nhận).

Lưu ý: Tiến trình này hiện tại đang có một số lượng lớn yêu cầu. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để phản hồi nhanh nhất có thể.

Xem thêm thông tin