Miền Trợ giúp

Gia hạn miền đã hết hạn của tôi

Nhanh chóng xác định những miền đã hết hạn để bạn có thể gia hạn những miền này theo cách thủ công. Một số miền của thể có phí quy đổi.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn Hết hạn ở phía trên của danh sách miền để lọc chế độ xem.
  Ảnh chụp màn hình hiển thị hình chữ nhật màu đỏ xung quanh nút hết hạn
 3. Chọn tùy chọn lọc bạn muốn:
  • Ngày tùy chỉnh: Đặt phạm vi ngày tùy chỉnh để chỉ xem các miền hết hạn trong khung thời gian đó.
  • Hết hạn trong vòng 30 ngày: Chỉ xem những miền sẽ hết hạn trong 30 ngày tới.
  • Đã hết hạn: Xem tất cả các miền hiện đã hết hạn.
  • Đã hết hạn cách đây 18 ngày: Xem tất cả các miền đã hết hạn từ 18 ngày trước. Các miền này có thể có phí quy đổi khi gia hạn.
 4. Chọn Áp dụng để lọc danh sách miền.
 5. Chọn hộp kiểm bên cạnh các miền mà bạn sẽ cập nhật. Hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền rồi chọn Chọn tất cả.
  ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
 6. Chọn Gia hạn ngay từ menu hành động.
  • Tùy theo kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm để thấy Gia hạn ngay.
 7. Chọn cài đăt gia hạn rồi chọn Tiếp tục.
  • Chọn hộp kiểm bên cạnh Bật Tự động gia hạn để đảm bảo đăng ký miền tiếp tục mà không bị gián đoạn.
 8. Hoàn tất việc gia hạn miền khi thanh toán trong giỏ hàng.

Các bước liên quan

 • Đồng bộ ngày gia hạn miền của bạn với ConsoliDate.
 • Một số miền có thể có các yêu cầu đặc biệt cho việc khôi phục sau khi hết hạn.

Thông tin thêm