Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa một bản ghi A

Bản ghi A hoặc bản ghi địa chỉ là loại bản ghi DNS cơ bản nhất, được sử dụng để biểu thị địa chỉ IP của miền. Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết của bản ghi A hiện có trong tập tin vùng DNS của GoDaddy bất cứ lúc nào. Nếu bạn đang tìm cách thay đổi bản ghi www của mình, bạn sẽ cần chỉnh sửa hồ sơ CNAME.

Việc thay đổi đối với bản ghi A hiện có có thể khiến website hoặc dịch vụ email của bạn không hoạt động bình thường.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn một miền riêng lẻ để truy cập trang Cài đặt miền .
  chọn một miền duy nhất
 3. Chọn DNS để xem hồ sơ DNS của bạn.
  chọn tab dns
 4. Chọn các hộp kiểm bên cạnh hồ sơ DNS bạn cần chỉnh sửa, sau đó chọn Sửa .
  • Chọnảnh chụp màn hình của biểu tượng để chỉnh sửa bản ghi dns Chỉnh sửa bên cạnh một hồ sơ riêng lẻ để chỉnh sửa một hồ sơ duy nhất.
 5. Nhập chi tiết cho bản ghi A của bạn.
  • Tên: Tên máy chủ lưu trữ hoặc tiền tố của bản ghi, không bao gồm tên miền. Nhập @ để đặt bản ghi A trên miền gốc, hoặc nhập một tiền tố như blog hoặc shop để tạo miền con trỏ đến một địa chỉ IP. Tên phải tuân theo các nguyên tắc sau:
   • Bạn được phép dùng dấu chấm (.) nhưng không được dùng làm ký tự đầu tiên hay cuối cùng
   • Không được phép dùng dấu chấm liên tục (…)
   • Không thể bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu gạch nối (-)
   • 63 ký tự liên tiếp không cách nhau bởi dấu chấm (.)

    Ví dụ: 63characters.63characters.coolexample.com

   • Tối đa 255 ký tự
  • Giá trị: Địa chỉ IP tương ứng với bản ghi. Đây thường là địa chỉ IP cho tài khoản dịch vụ lưu trữ.
   • Chọn Thêm giá trị khác để thêm nhiều địa chỉ IP hơn vào bản ghi này.
  • TTL (Thời gian tồn tại): Khoảng thời gian máy chủ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm trước khi làm mới. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. Chọn Lưu để xác nhận chỉnh sửa của bạn. Nếu bạn đã thêm nhiều hồ sơ cùng một lúc, hãy chọn Lưu tất cả hồ sơ .
  • Nếu miền của bạn có Gói bảo vệ miền, bạn sẽ cần xác minh danh tính. Nếu bạn đã bật tính năng xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng xác thực của bạn. Hoặc nhập mật khẩu một lần mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email của người đăng ký.

Hầu hết các thay đổi DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin