WordPress được quản lý Trợ giúp

Xem địa chỉ IP của tôi

Nếu phải trỏ miền của bạn đến trang Managed WordPress hay kết nối với một chương trình FTP, bạn sẽ cần địa chỉ IP của trang. Sau đây là cách tìm địa chỉ IP đó:

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, chọn Quản lý tất cả.
 3. Từ website bạn muốn dùng, chọn Cài đặt ở menu Biểu tượng menu.

  Chọn cài đặt
 4. Trên thẻ Cài đặt, dưới phần Trang sản xuất, chọn Hiển thị thêm.
  Chọn hiển thị thêm để mở rộng danh sách
 5. Tìm phần Địa chỉ IP rồi chọn Sao chép.
  Chọn sao chép

Thông tin thêm

 • Nếu bạn có miền trong một tài khoản GoDaddy khác và muốn trỏ đến tài khoản Managed WordPress của mình, bạn có thể Thay đổi bản ghi A thành địa chỉ IP này.