Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa bản ghi CNAME

Hồ sơ CNAME sử dụng tiền tố miền, chẳng hạn blog hoặc shop để kết nối miền của bạn với một tên miền khác. Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết của hồ sơ CNAME hiện có bất cứ lúc nào.

Ví dụ: CNAME phổ biến nhất là www, với ký hiệu @ được nhập vào trường Giá trị. Việc này sẽ giúp www.mycoolnewbusiness.com tải đến cùng một trang web giống như miền gốc, mycoolnewbusiness.com.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn một miền riêng lẻ để truy cập trang Cài đặt miền .
  chọn một miền duy nhất
 3. Chọn DNS để xem hồ sơ DNS của bạn.
  chọn tab dns
 4. Chọn các hộp kiểm bên cạnh hồ sơ DNS bạn cần chỉnh sửa, sau đó chọn Sửa .
  • Chọnảnh chụp màn hình của biểu tượng để chỉnh sửa bản ghi dns Chỉnh sửa bên cạnh một hồ sơ riêng lẻ để chỉnh sửa một hồ sơ duy nhất.
 5. Chỉnh sửa chi tiết cho bản ghi CNAME của bạn.
  • Tên: Tên máy chủ lưu trữ hoặc tiền tố của bản ghi, không bao gồm tên miền như blog hay shop. Tên phải tuân theo các nguyên tắc sau:
   • Bạn được phép dùng dấu chấm (.) nhưng không được dùng làm ký tự đầu tiên hay cuối cùng
   • Không được phép dùng dấu chấm liên tục (…)
   • Không được vượt quá 63 ký tự
   • Không được dùng ký hiệu @.
   • Không được dùng trong bản ghi A, hồ sơ TXT hoặc hồ sơ MX hiện có.
  • Giá trị: URL bạn đang đặt làm đích cho máy chủ lưu trữ. Nhập @ để trỏ trực tiếp đến tên miền gốc của bạn.
  • TTL (Thời gian tồn tại): Khoảng thời gian máy chủ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm trước khi làm mới. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. Chọn Lưu để xác nhận nội dung chỉnh sửa của bạn. Nếu bạn chỉnh sửa nhiều bản ghi cùng lúc, hãy chọn Lưu tất cả bản ghi.
  • Nếu miền của bạn có Gói bảo vệ miền, bạn sẽ cần xác minh danh tính. Nếu bạn đã bật tính năng xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng xác thực của bạn. Hoặc nhập mật khẩu một lần mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email của người đăng ký.

Hầu hết các thay đổi DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin