Miền Trợ giúp

Thêm miền vào dịch vụ lưu trữ DNS

Thêm dịch vụ lưu trữ DNS để tạo tập tin vùng DNS cho miền không được đăng ký với GoDaddy. Tùy chọn này cho phép bạn thêm, chỉnh sửa và xóa bản ghi DNS đối với các miền đó ngay trong tài khoản GoDaddy của bạn. Bạn sẽ cần cập nhật máy chủ tên miền cho miền của bạn tại nơi đăng ký miền để kích hoạt tập tin vùng mà chúng tôi sẽ tạo cho bạn.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Từ menu bên, chọn Dịch vụ rồi chọn Dịch vụ lưu trữ DNS.
  ảnh chụp màn hình menu bên với dịch vụ lưu trữ dns được tô sáng
 3. Chọn Thêm Dịch vụ lưu trữ DNS.
  ảnh chụp màn hình nút thêm dịch vụ lưu trữ dns
 4. Nhập tên miền của bạn, rồi chọn Thêm.
 5. Cập nhật máy chủ tên miền cho miền của bạn tại nơi đăng ký miền với cặp máy chủ tên miền mà chúng tôi cung cấp. Chọn ảnh chụp màn hình biểu tượng sao chép để thực hiện sao chép để sao chép máy chủ tên miền vào bảng tạm.
  • Tập tin vùng của bạn sẽ không hoạt động trong tài khoản GoDaddy cho đến khi bạn cập nhật máy chủ tên miền cho miền của mình.
 6. Chọn Xong khi bạn hoàn thành hoặc bạn có thể chọn Thêm một miền khác.

Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin

 • Nếu bạn quyết định chuyển miền sang GoDaddy, chúng tôi sẽ tự động áp dụng tập tin vùng mà chúng tôi đã tạo khi bạn thiết lập dịch vụ lưu trữ DNS.
 • Thiết lập xác minh 2 bước để có bảo mật tốt nhất trên miền và tài khoản của bạn.