Miền Trợ giúp

Chuyển miền của tôi khỏi GoDaddy

Bạn có thể chuyển miền của mình ra khỏi GoDaddy để đến một nhà đăng ký khác vào bất kỳ lúc nào. Hãy làm theo danh sách kiểm tra chuyển miền của chúng tôi bên dưới và chúng tôi sẽ tự động chuẩn bị miền của bạn cho quá trình chuyển.

Bạn cũng có thể chuẩn bị thủ công cho việc chuyển miền bằng cách hoàn thành một số thao tác.

Lưu ý: Bạn không thể chuyển miền trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký mới, chuyển hoặc thay đổi thông tin liên hệ nếu người đăng ký hiện tại chọn áp dụng khóa 60 ngày khi phê duyệt các thay đổi. Không thể chuyển các miền nằm trong gói trong vòng 120 ngày kể từ ngày đăng ký mới.
 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn miền cụ thể mà bạn sẽ chuyển.
  ảnh chụp màn hình một miền được chọn
 3. Chọn Chuyển sang nhà đăng ký khác trong mục Chuyển. Nếu miền của bạn không đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ hiển thị thông báo kèm thông tin chi tiết liên quan.
  ảnh chụp màn hình các tùy chọn chuyển
 4. Hãy xem chi tiết bảng liệt kê chuyển miền để biết thêm thông tin.
  Lưu ý: Bảo mật miền sẽ tắt sau khi bạn hoàn thành bước tiếp theo. Điều này nhằm đảm bảo thông tin liên hệ miền của bạn sẽ được chuyển cho nhà đăng ký mới.
 5. Chọn Tiếp tục chuyển miền.
  • Nếu miền của bạn có Bảo vệ miền , bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Nếu bạn đã bật xác minh hai bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi đã gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng trình xác thực của bạn. Nếu không, hãy nhập mật khẩu dùng một lần mà chúng tôi đã gửi đến địa chỉ email của người đăng ký của bạn.
 6. (Tùy chọn) Chọn Nhấp vào đây để xem Mã ủy quyền, rồi đến Sao chép vào bảng tạm để sao chép mã ủy quyền của bạn. Chúng tôi cũng sẽ gửi email có mã ủy quyền tới địa chỉ email quản trị trên tên miền của bạn.
 7. Chọn Miền của tôi để quay lại danh sách miền của bạn.

Đừng quên mở khóa miền của bạn trước khi tiếp tục quá trình với nhà đăng ký mới.

Các bước liên quan

Thông tin thêm