Miền Trợ giúp

Phê duyệt chuyển miền khỏi GoDaddy

Quá trình chuyển miền từ tài khoản GoDaddy sang một nhà đăng ký khác có thể mất từ 5 đến 7 ngày để hoàn tất. Tuy nhiên, bạn có thể hoàn tất quá trình chuyển miền nhanh hơn bằng cách phê duyệt thủ công. Chúng tôi sẽ tự động phê duyệt hoạt động chuyển miền trong vòng 7 ngày sau khi bắt đầu chuyển miền, trừ phi bạn hủy chuyển miền.

  1. Đăng nhập vào Trang chuyển miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn Chuyển ra, rồi chọn tab Đang tiến hành. Tìm kiếm một miền cụ thể bằng cách sử dụng trường tìm kiếm phía trên danh sách miền của bạn.
    chọn nút chuyển ra
  3. Chọn hộp kiểm bên cạnh lựa chọn chuyển miền mà bạn đang phê duyệt. Hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh Miền, rồi chọn Chọn tất cả.
  4. Chọn Phê duyệt chuyển miền để phê duyệt việc chuyển miền của bạn từ tài khoản GoDaddy.
    chọn phê duyệt chuyển miền

Bạn sẽ thấy nội dung xác nhận rằng các thay đổi của bạn đã được chấp thuận. Giờ đây, việc chuyển miền từ GoDaddy sẽ hoàn tất trong vòng 15 – 30 phút, tùy theo nhà đăng ký mới.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin