Miền Trợ giúp

Sẽ thế nào khi miền của tôi hết hạn?

Khi đăng ký miền hết hạn, các tùy chọn gia hạn sẽ thay đổi tùy theo thời điểm miền hết hạn. Vào ngày 31/08/2013, ICANN đã thông qua Chính sách khôi phục đăng ký đã hết hạn (ERRP), yêu cầu nhà đăng ký tiết lộ thông tin quan trọng cho người đăng ký và khách hàng triển vọng về thông báo hết hạn, phí và quy trình mua lại. Tất cả thông tin bắt buộc và những thông tin tiết lộ hiện có ở các vị trí khác nhau trên toàn bộ website của chúng tôi. Tuy nhiên, để hỗ trợ Người đăng ký, bài viết này có chứa liên kết đến tất cả các yếu tố bắt buộc trong chính sách mới.

Mỗi phần mở rộng tên miền và quy tắc từ cơ quan đăng ký đều có thể ảnh hưởng tới quy trình gia hạn khi miền hết hạn. Một số miền, chẳng hạn như ccTLD, có thể có các yêu cầu đặc biệt cho việc gia hạn.

Chúng tôi sẽ gửi nhiều email để thông báo cho bạn về việc hết hạn trong vòng 30 ngày trước và 30 ngày sau ngày hết hạn miền của bạn.

Lịch trình hết hạn

Số ngày sau khi hết hạn miềnĐiều gì sẽ xảy ra và bạn có thể làm gì
+1 NgàyChúng tôi sẽ thử gia hạn tự động, hay bạn có thể gia hạn thủ công theo giá gia hạn tiêu chuẩn.
+5 ngàyChúng tôi sẽ thử gia hạn tự động lại - nhưng nếu không được, miền của bạn sẽ bị cho thuê: trang và email của bạn sẽ ngừng hoạt động. Nhưng bạn vẫn có thể gia hạn thủ công theo giá gia hạn tiêu chuẩn.
+12 ngàyChúng tôi sẽ thử gia hạn tự động miền của bạn một lần nữa. Nhưng bạn vẫn có thể gia hạn thủ công theo giá gia hạn tiêu chuẩn.
+19 ngàyMiền sẽ bị treo: Miền vẫn ở trong tài khoản của bạn nhưng không hiện hoạt. Gia hạn thủ côngvới phí mua lại có áp dụng.
+26 ngàyMiền sẽ chuyển đến phiên đấu giá. Bạn vẫn có thể gia hạn thủ công theo giá tiêu chuẩn cộng thêm phí mua lại áp dụng.
+30 ngàyNếu không có chào giá nào hiện hoạt trong đấu giá, miền sẽ ở trong tài khoản của bạn nhưng bây giờ miền đã hết hạn. Bạn có thể gia hạn thủ công theo giá tiêu chuẩn cộng thêm phí mua lại áp dụng. Sau khi đấu giá, miền sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn và bạn không thể gia hạn miền nữa.
+36 ngàyMiền đến mộtđấu giá khóa sổ cuối cùng. Trừ phi có giao dịch mua miền đang chờ, bạn vẫn có thể tự gia hạn theo giá tiêu chuẩn cộng thêm phí mua lại áp dụng. Bạn không thể gia hạn miền nếu giao dịch mua đang chờ.
+41 ngàyĐấu giá khóa sổ cuối cùng kết thúc. Bạn có thể gia hạn thủ công theo giá tiêu chuẩn cộng thêm phí mua lạicó áp dụng.
+72 ngàyMiền sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn và bạn không thể gia hạn miền nữa. Bạn cũng có thể đăng ký miền sau khi cơ quan đăng ký phát hành miền, nhưng GoDaddy không thể cho bạn biết khi nào cơ quan đăng ký sẽ phát hành miền để đăng ký.

Một số miền, chẳng hạn như ccTLD, có thể có các yêu cầu đặc biệt cho việc gia hạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin