Miền Trợ giúp

Mở khóa hoặc khóa miền của tôi

Mở khóa miền của bạn để chuẩn bị chuyển miền đến nhà đăng ký mới. Miền không hợp lệ để chuyển sang nhà đăng ký khác nếu chúng còn trong 60 ngày đăng ký hoặc còn một lần chuyển miền trước đó hoặc nếu miền áp dụng khóa chuyển 60 ngày sau khi Thay đổi Người đăng ký.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh các miền mà bạn sẽ cập nhật. Hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền rồi chọn Chọn tất cả.
  ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
 3. Chọn Khóa từ menu hành động.
  • Tùy thuộc vào kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm và cuộn xuống để xem Khóa.
 4. Mở khóa miền của bạn bằng cách chọn Tắt khóa. Khóa miền của bạn bằng cách chọn Bật khóa.
 5. Xác minh các miền đang được cập nhật và chọn Tiếp tục .
  • Nếu miền của bạn có Bảo vệ miền , bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Nếu bạn đã bật xác minh hai bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi đã gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng trình xác thực của bạn. Nếu không, hãy nhập mật khẩu dùng một lần mà chúng tôi đã gửi đến địa chỉ email của người đăng ký của bạn.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công cho bạn biết rằng miền đã được cập nhật.

Bước có liên quan

 • Một khi mở khóa, bạn có thể chuyển miền đến nhà đăng ký khác.

Thông tin thêm