Quản lý tài khoản Trợ giúp

Yêu cầu GoDaddy hoàn tiền

Chúng tôi rất tiếc vì bạn muốn hoàn tiền! Chúng tôi muốn đảm bảo quá trình này thật trơn tru cho bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đã mua sản phẩm qua cửa hàng trên ứng dụng di động như Cửa hàng ứng dụng của Apple hay Google Play, bạn sẽ cần dùng cửa hàng ứng dụng di động để yêu cầu hoàn tiền.

Đối với các giao dịch mua qua GoDaddy, đây là những gì bạn cần làm:

  1. Đầu tiên, chúng tôi khuyến nghị bạn xem qua chính sách hoàn tiền để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện không.
  2. Một khi bạn đã xác thực mình đủ điều kiện, bạn sẽ cần xóa sản phẩm/dịch vụ hoặc miền bạn muốn được hoàn tiền lại.
    • Nếu đã mua đăng ký có kèm theo nhiều sản phẩm, bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đều được áp dụng cho tất cả sản phẩm trong đăng ký. Sản phẩm được kèm theo trong đăng ký sẽ không thể xóa hay hoàn tiền riêng biệt được.
    • Nếu bạn không đủ điều kiện được hoàn tiền, chúng tôi khuyến nghị bạn thay vào đó hãy tắt gia hạn tự động cho sản phẩm của mình. Bạn sẽ có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm cho đến khi kết thúc đăng ký — sau đó chúng tôi sẽ xóa sản phẩm và tất cả tập tin của sản phẩm đó.
  3. Cuối cùng, vui lòng liên hệ hỗ trợ khách hàng để yêu cầu hoàn tiền cho sản phẩm được xóa và đủ điều kiện hoàn tiền của bạn. Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm thông tin