Quản lý tài khoản Trợ giúp

Xem các biên nhận của GoDaddy

Xem các giao dịch mua cũ trên trang Lịch sử đơn hàng, sau đó in hoặc tải phiếu biên nhận xuống.

Tải biên nhận xuống

 1. Truy cập vào GoDaddy, trang Lịch sử đơn hàng . Bạn có thể thấy lời nhắc đăng nhập.
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh phiếu biên nhận mà bạn muốn tải xuống. Hoặc nếu bạn muốn tải xuống tất cả phiếu biên nhận trong một tập tin, hãy chọn hộp kiểm ở góc trên bên trái.
  chọn hộp kiểm

  Lưu ý: Nếu bạn chọn tất cả phiếu biên nhận và chúng không tải xuống, hãy thử chọn ít phiếu biên nhận hơn.

 3. Chọn Xuất sang CSV. Tập tin sẽ được tải xuống.
  chọn xuất sang csv

In biên nhận

 1. Truy cập vào GoDaddy, trang Lịch sử đơn hàng . Bạn có thể thấy lời nhắc đăng nhập.
 2. Chọn Số đơn hàng của phiếu biên nhận mà bạn muốn in. Các chi tiết trong phiếu biên nhận sẽ hiển thị, bao gồm cả địa chỉ thanh toán, thông tin thanh toán và sản phẩm đã mua.
  chọn số đơn hàng
 3. Chọn In ra PDF. Phiếu biên nhận sẽ mở ra dưới dạng PDF và có thể in được từ tập tin.
  chọn in ra pdf

Thêm thông tin