GoDaddy Trợ giúp

Tắt tự động gia hạn

Tắt tính năng tự động gia hạn và hủy gói đăng ký cho các sản phẩm của bạn. Khi bạn hủy gia hạn đối với một sản phẩm, gói đăng ký sản phẩm sẽ kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí vào ngày thanh toán tiếp theo. Nếu đổi ý, bạn có thể gia hạn sản phẩm theo cách thủ công.

Lưu ý: Nếu bạn đã mua sản phẩm qua cửa hàng ứng dụng di động như Apple App Store hay Google Play, bạn sẽ cần vào cửa hàng ứng dụng di động đó để thay đổi gói đăng ký.

 1. Truy cập vào trang Gia hạn & thanh toán của GoDaddy. Bạn có thể thấy lời nhắc đăng nhập.
 2. Bên cạnh sản phẩm hoặc miền của bạn, hãy chọn hộp kiểm.
  chọn hộp kiểm bên cạnh sản phẩm hoặc miền
  • Thao tác tắt tính năng tự động gia hạn cho gói đăng ký có nhiều sản phẩm sẽ áp dụng cho tất cả sản phẩm trong gói đăng ký đó. Bạn không thể thay đổi từng sản phẩm.
 3. Ở đầu trang, hãy chọn Hủy gia hạn.
  chọn hủy gia hạn
 4. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Hãy chọn Hủy gia hạn, chúng tôi sẽ xác nhận rằng tính năng tự động gia hạn đã bị hủy.
  chọn hủy gia hạn
  Lưu ý: Nếu bạn muốn hủy miền có Gói bảo vệ miền, chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn. Chọn Vâng, xóa sản phẩm này, rồi chọn Xác minh và xóa. Chúng tôi sẽ gửi một mã xác minh qua tin nhắn văn bản SMS hoặc ứng dụng xác thực nếu bạn đã bật tính năng xác minh 2 bước (2SV) trong tài khoản trên 24 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký.

Khi việc gia hạn bị hủy, cột Ngày thanh toán sẽ hiển thị ngày kết thúc gói đăng ký sản phẩm. Bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm cho đến ngày kết thúc.

Cảnh báo: Nếu bạn không gia hạn thủ công sản phẩm trước khi kết thúc đăng ký, sản phẩm sẽ bị rút khỏi tài khoản của bạn và có thể không khôi phục được.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin

 • Nếu bạn không thể tắt tính năng tự động gia hạn cho miền, có thể trạng thái miền hiện là đang chờ cập nhật. Miền phải ở trạng thái đang hoạt động rồi bạn mới có thể thay đổi cài đặt tự động gia hạn.
 • Nếu miền không hiệu quả, bạn có thể xóa miền khỏi tài khoản của mình.
 • Nếu một sản phẩm (không phải miền) không hiệu quả, bạn có thể xóa sản phẩm khỏi tài khoản của mình.
 • Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để được hoàn tiền hay không, hãy liên hệ với Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy.
 • Đây là chính sách hoàn tiền của chúng tôi.