Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Yêu cầu hoàn tiền cho giao dịch mua trên cửa hàng ứng dụng di động

Nếu bạn mua sản phẩm hoặc đăng ký từ cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động, yêu cầu hoàn tiền của bạn cần được xử lý thông qua Apple App Store hoặc Google Play. Bạn sẽ cần hủy đăng ký và gửi yêu cầu hoàn tiền thông qua cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động nơi bạn đã mua sản phẩm hoặc đăng ký. Để biết thêm thông tin về việc hoàn tiền trên cửa hàng ứng dụng, hãy sử dụng các liên kết bên dưới:

Xem thêm thông tin