Quản lý tài khoản Trợ giúp

Cập nhật hồ sơ tài khoản GoDaddy của tôi

Để góp phần bảo mật tài khoản, bạn nên thường xuyên cập nhật thông tin hồ sơ tài khoản của mình. Thông tin hồ sơ bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ bưu chính, tổ chức, số điện thoại và đơn vị tiền tệ mặc định của bạn.

Lưu ý: Bất cứ khi nào thay đổi thông tin hồ sơ, bạn cũng nên kiểm tra các số điện thoại thiết lập xác minh hai bước (2SV), nếu có.
  1. Truy cập GoDaddy của bạn Hồ sơ của tôi Trang Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Dưới phần Hồ sơ của tôi, chọn thông tin bạn muốn thay đổi.
    Bắt buộc: Số điện thoại chính của bạn phải là số điện thoại di động có khả năng nhận tin nhắn văn bản SMS. Chúng tôi sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại này khi cần xác nhận danh tính của bạn.
    • Nếu bạn thay đổi email hoặc Số điện thoại chính, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn email hoặc số điện thoại có trong hồ sơ. Trước khi bạn chọn Gửi mã xác minh, hãy thay đổi email hoặc số điện thoại thành thông tin bạn muốn sử dụng, rồi chọn Gửi mã xác minh. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi mã đó đến email hoặc số điện thoại đã cập nhật của bạn. Hãy làm theo các bước để xác nhận thông tin mới.
    • Số điện thoại nhà của bạn có thể là số điện thoại cố định. Chúng tôi không hỗ trợ số máy lẻ.
    • Đối với tất cả thông tin hồ sơ khác, hãy cập nhật những thông tin cần thiết, rồi chọn Cập nhật. Các chi tiết bạn thay đổi sẽ được lưu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin