Quản lý tài khoản Trợ giúp

Thay đổi phương thức thanh toán cho đăng ký của tôi

Dù bật tính năng tự động gia hạn hay gia hạn sản phẩm theo cách thủ công, bạn đều có thể thay đổi phương thức thanh toán đã chỉ định cho sản phẩm.

 1. Truy cập vào GoDaddy, trang Gia hạn & thanh toán . Bạn có thể sẽ được nhắc đăng nhập.
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh các sản phẩm được thanh toán bằng phương thức bạn muốn thay đổi.
  chọn hộp kiểm
 3. Ở đầu trang, hãy chọn Cập nhật thanh toán.
  ALTEXT
 4. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng.
  chọn phương thức thanh toán
  • Nếu bạn muốn thêm phương thức thanh toán mới, hãy chọn Phương thức thanh toán mới. Nhập tất cả chi tiết bắt buộc về phương thức thanh toán, rồi chọn Lưu.
 5. Chọn Cập nhật phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán cho các sản phẩm bạn đã chọn sẽ được cập nhật sau khi bạn lưu thay đổi.

Các bước liên quan