GoDaddy Trợ giúp

Cài đặt Microsoft SQL Server Express

Microsoft SQL Server không được cài đặt theo mặc định trên Windows Server của bạn. Hầu hết người dùng chọn cài đặt và sử dụng phiên bản miễn phí, Microsoft SQL Server Express.

Lưu ý: Cơ sở dữ liệu SQL Server không tương thích ngược. Ví dụ: Nếu bạn có bản sao lưu của cơ sở dữ liệu được tạo trong SQL Server 2019, thì bạn sẽ không thể nhập bản sao lưu này vào phiên bản cũ hơn. Ngoài ra, bạn không nên cài đặt nhiều phiên bản SQL Server.
  1. Kết nối với máy chủ Windows của bạn thông qua Kết nối máy tính từ xa.
  2. Tải xuống phiên bản SQL Server Express bạn muốn.
  3. Sau khi tải xuống, hãy chạy tập tin cài đặt.
  4. Làm theo các bước được hướng dẫn trong tập tin cài đặt. Nếu bạn không rõ nên chọn tùy chọn nào, hãy liên hệ với quản trị viên máy chủ để được hỗ trợ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

  • Nếu bạn là khách hàng Tự quản lý và không muốn tự cài đặt Server SQL, thì Dịch vụ Lưu trữ của chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn.
  • Nếu bạn là khách hàng Được quản lý đầy đủ và không muốn tự cài đặt Server SQL, hãy gửi phiếu hỗ trợ máy chủ để chúng tôi thực hiện việc này miễn phí cho bạn.
  • Nếu bạn có thắc mắc về SQL Server, hãy tham khảo Tài liệu chính thức về Microsoft SQL Server.