Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Kết nối qua Máy tính từ xa (RDC) vào máy chủ Windows của bạn

Bạn có thể sử dụng tính năng Kết nối Máy tính Từ xa (RDC) của Microsoft để quản lý VPS Windows Thế hệ thứ 4 hay Máy chủ chuyên dụng của mình.


  1. Trên máy tính Windows, khởi chạy Kết nối máy tính từ xa.
  2. Vui lòng nhập địa chỉ IP của máy chủ Thế hệ thứ 4 rồi nhấp vào Kết nối.
  3. Khi được nhắc, vui lòng nhập Tên người dùngMật khẩu của máy chủ rồi nhấp vào OK.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin