Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Cài đặt một chứng nhận Let's Encrypt trên tài khoản lưu trữ Linux của bạn

Let's Encrypt là một dịch vụ bảo mật của bên thứ ba mà cung cấp chứng nhận SSL miễn phí. Việc sử dụng SSL (Lớp cổng bảo mật) sẽ đảm bảo một kết nối bảo mật khi khách hàng truy cập website của bạn. Bạn có thể sử dụng một chứng nhận Let's Encrypt trên tài khoản lưu trữ Linux cho GoDaddy, nhưng bạn sẽ cần cấu hình thủ công chứng nhận SSL.

Cảnh báo: Chứng nhận Let's Encrypt chỉ hợp lệ trong vòng 90 ngày. GoDaddy không hỗ trợ và tự động cài đặt tài khoản lưu trữ Linux, nên bạn cần lặp lại tiến trình này mỗi 90 ngày nếu không website của bạn sẽ hiển thị lỗi bảo mật.
  1. Tạo Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR). Let's Encrypt sẽ đề nghị tạo chứng nhận của bạn qua Certbot nhưng đây không được hỗ trợ với dịch vụ lưu trữ trên Linux của cPanel của GoDaddy. Thay vào đó, bạn sẽ cần sử dụng một chương trình Bên thứ ba để tạo chứng nhận Let's Encrypt. GoDaddy và Let’s Encrypt không kiểm soát hay xem lại các Ứng dụng khách bên thứ ba này và không thể đảm bảo tính an toàn và đáng tin cậy của họ. Bạn có thể tìm thấy danh sách các tùy chọn khả dụng bên dưới Phần của trình duyệt.
  2. Xác minh miền - Bạn phải hiển thị quyền sở hữu miền thông qua một quá trình xác minh. Ứng dụng khách bên thứ ba bạn dùng để tạo chứng nhận sẽ cho bạn thấy những phương thức khác nhau để xác minh miền của bạn--chúng tôi khuyến nghị bạn tải lên tập tin hay xác minh hay là cập nhật DNS.
  3. Cài đặt chứng nhận và khóa riêng tư của bạn trong cPanel.
  4. Gia hạn chứng nhận của bạn mỗi 90 ngày - Một chứng nhận Let’s Encrypt chỉ hợp lệ trong 90 ngày nên bạn cần tạo một chứng nhận mới trước khi chứng nhận cũ hết hạn.

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó.

Xem thêm thông tin