GoDaddy Trợ giúp

Chuyển hướng tự động từ HTTP sang HTTPS


Khi bạn cài đặt chứng nhận SSL trên website của mình, bạn cần chuyển hướng khách truy cập sang phiên bản bảo mật (HTTPS) của trang. Chọn tình huống lưu trữ cho website của bạn:

Lưu ý:

• Hướng dẫn này không áp dụng cho các tài khoản WordPress được quản lý có chứng nhận SSL. Tính năng chuyển hướng HTTPS được bật tự động sau khi quá trình cài đặt chứng nhận SSL trên tài khoản WordPress được quản lý hoàn tất.
• Nếu bạn không có một hướng dẫn cho máy chủ của mình, vui lòng kiểm tra hồ sơ máy chủ của bạn để tìm hiểu cách chuyển hướng lưu lượng truy cập website của bạn.