Chứng nhận SSL Trợ giúp

Kiểm tra Cài đặt SSL của tôi


Mở trình duyệt và truy cập URL của bạn. Bạn sẽ thấy một ổ khóa phía trước URL biểu thị rằng trang của bạn được bảo mật. Xin chúc mừng! Bạn đã cài đặt chứng nhận và trang của bạn đã được bảo mật.

Nếu có gì trục trặc, hãy xem một số vấn đề thường gặp và cách khắc phục sau đây.

Cảnh báo không bảo mật hoặc nội dung hỗn hợp

Tùy thuộc vào trình duyệt của bạn, bạn có thể thấy thiếu hình ảnh hoặc các nội dung khác trong trang. Hoặc bạn sẽ thấy biểu tượng dấu chấm than hoặc cảnh báo khác trong trình duyệt về trang không bảo mật. Điều này thường xảy ra do trang HTTPS của bạn chứa nội dung HTTP không bảo mật. Để bảo vệ người dùng khỏi nội dung hỗn hợp, các trình duyệt sẽ loại bỏ nội dung không bảo mật khỏi trang hoặc đăng cảnh báo rằng nội dung của trang không bảo mật nên trang không đáng tin cậy.

Tin tốt là chứng nhận của bạn đã được cài đặt và đang hoạt động. Tin xấu là mã HTML của trang có liên kết “http://”. Bạn có thể khắc phục điều này bằng cách thay đổi mọi liên kết HTML có “http://” thành “https://” hoặc một URL liên quan.

Không có ổ khóa

Khi ổ khóa không xuất hiện và không có thông báo lỗi, sẽ rất khó để biết chính xác bước nào không thành công trong quá trình thiết lập. Sau đây là những giải pháp nhiều khả năng sẽ khắc phục được vấn đề.

  • Kiểm tra cài đặt chuyển hướng HTTPS - Vấn đề với chuyển hướng HTTPS là nguyên nhân phổ biến nhất khi ổ khóa không xuất hiện. Thiết lập lại chuyển hướng HTTPS rồi thử xem trang bảo mật của bạn.
  • Tạo khóa mới cho chứng nhận của bạn - chứng nhận có thể giải quyết sự cố với chứng nhận đó.
  • Cài đặt lại chứng nhận – Để đảm bảo mọi thứ được thiết lập chính xác, hãy quay lại và cài đặt lại chứng nhận của bạn.

Thông tin thêm