Chứng nhận SSL Trợ giúp

Thay đổi tên miền (tên chung) trên chứng nhận SSL của tôi

Bạn có thể thay đổi tên chung của chứng nhận SSL mà là tên miền chính mà chứng nhận sẽ bảo mật và mã hóa. Cách bạn thay đổi tên chung còn tùy thuộc vào chứng nhận của bạn hiện tại được lưu trữ ở đâu:

Dịch vụ lưu trữ Việc cần làm
Miền chính trên một tài khoản lưu trữ GoDaddy
 1. Gỡ cài đặt chứng nhận của bạn khỏi vị trí hiện tại.
 2. Thay đổi tên miền trên dịch vụ lưu trữ của bạn (cPanel | Plesk)
 3. Bạn hãy làm theo các bước dưới đây.
Websites + Marketing Trình dựng website
 1. Làm theo hướng dẫn trong Kết nối trang Websites + Marketing với một miền để thay đổi miền godaddysites.com.
 2. Làm theo hướng dẫn trong Kết nối trang Websites + Marketing với một miền lại để thay đổi miền bạn muốn sử dụng.
Bất kỳ nơi nào khácBạn hãy làm theo các bước dưới đây.
 1. Truy cập vào trang sản phẩm.
 2. Chọn Chứng nhận SSL và kế bên Chứng nhận SSL bạn muốn thay đổi, vui lòng chọn Quản lý.
 3. Vui lòng chọn Thay đổi trang mà chứng nhận của bạn bảo vệ.
 4. Vui lòng chọn một trong các tùy chọn dưới đây dựa trên website của bạn được lưu trữ ở đâu:
 5. Dịch vụ lưu trữViệc cần làm
  Dịch vụ lưu trữ được chia sẻ hay Trình dựng trangVui lòng chọn Di chuyển chứng nhận của bạn đến một trong các miền được lưu trữ của bạn, rồi chọn tên miền bạn muốn sử dụng.
  Nơi khácVui lòng chọn Đổi thành một miền khác và nhập tên chung bạn muốn sử dụng cho chứng nhận.
 6. Vui lòng chọn Thay đổi Tài khoản.
 7. Nếu bạn đã cung cấp một Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) từ máy chủ của mình khi bạn đã có chứng nhận SSL gốc và đang di chuyển đến máy chủ mới, bạn sẽ cần thêm một thay đổi khác để khóa lại chứng nhận với một CSR từ máy chủ mới. Vui lòng chọn Khóa lại chứng nhận của bạn., dán CSR mới, rồi chọn Thêm thay đổi.
 8. Chọn Gửi tất cả thay đổi.

Lưu ý: Với các SSL Cao cấp và Xác thực Mở rộng, bạn chỉ cần thay đổi tên chung, không phải thông tin của tổ chức.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin