Chứng nhận SSL Trợ giúp

Xác minh chủ sở hữu miền (HTML hay DNS) cho chứng nhận SSL

Lưu ý: Chúng tôi không theo dõi hoạt động chuyển hướng khi xác thực quyền sở hữu miền của bạn.

Khi bạn yêu cầu chứng nhận SSL, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn kiểm soát miền mà bạn đang yêu cầu chứng nhận. Có hai tùy chọn để hiển thị bạn kiểm soát miền:

Phương thứcCách hoạt động
Bản ghi DNS (Được khuyến nghị)Tạo một hồ sơ TXT chúng tôi xác định trong tập tin vùng (DNS) tên miền của bạn.
Trang HTML

Tải một trang HTML có nội dung mà chúng tôi chỉ định lên một thư mục chuyên biệt của website cho tên thông thường mà bạn đang sử dụng

Bạn không thể sử dụng phương pháp HTML với các chứng nhận ký tự đại diện.

Với phương pháp HTML, giấy chứng nhận sẽ chỉ được kích hoạt đối với miền gốc như coolexample.com. Nếu bạn cần giấy chứng nhận để bao gồm CNAMES bổ sung như www.coolexample.com và blog.coolexample.com, hãy sử dụng phương pháp Bản ghi DNS.

Lưu ý: Nếu môi trường của bạn yêu cầu không cấp giá trị "www" trên chứng nhận thì hãy sử dụng xác thực HTML.

Làm theo hướng dẫn ở bên dưới tương ứng với phương thức xác minh bản ghi DNS hoặc trang HTML.

Bản ghi DNS (Được khuyến nghị)

Bạn sẽ nhận được một email từ chúng tôi với một giá trị TXT mà bạn cần tạo trong tập tin vùng DNS tên miền của bạn. Thêm hồ sơ TXT này sẽ không ảnh hưởng đến website của bạn, bạn có thể chỉ cần xem thông qua một công cụ đặc biệt thực hiện tra cứu DNS.

Bạn chỉ có thể tạo hồ sơ TXT thông qua công ty có các máy chủ tên mà tên miền của bạn sử dụng. Nếu tên miền của bạn sử dụng các máy chủ tên của chúng tôi, hãy xem Quản lý bản ghi DNS.

Các bản ghi TXT cần được thêm vào cấp độ gốc của miền.

Sử dụng thông tin dưới đây để tạo hồ sơ TXT của bạn:

TrườngNội dung cần nhập
Tên (Máy chủ)Nhập @ (Nếu DNS của bạn được lưu trữ bên ngoài GoDaddy, bạn có thể cần bỏ trống mục này)
Giá trịNhập toàn bộ giá trị TXT mà chúng tôi gửi cho bạn

Sau khi đã tạo bản ghi DNS, hãy sử dụng các hướng dẫn trong phần Cách xác minh quyền sở hữu tên miền của bạn trong bài viết này.

Trang HTML

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email chứa mã định danh duy nhất, mã này sẽ nằm trong một dòng của email: "ID duy nhất của bạn cho những phương thức này là [uniqueID]."

 1. Sử dụng một ứng dụng như Notepad hoặc TextEdit để tạo tập tin có tên godaddy.html.
 2. Sao chép ID duy nhất của bạn, chỉ ID duy nhất của bạn, vào tập tin đó. Ví dụ: nếu ID duy nhất của bạn là 12345, nội dung tập tin .html mới của bạn sẽ là:

  12345
 3. Tạo thư mục có tên "/.well-known/pki-validation/" trong thư mục cấp cao nhất của website cho tên thông thường mà bạn đang sử dụng. Thông thường, đây sẽ là thư mục truy cập gốc của website – ví dụ: thư mục có tên coolexample.com. Để biết thêm thông tin về cách tìm thư mục truy cập gốc, Nếu chạy máy chủ Windows, bạn sẽ phải đặt tên thư mục là /.well-known./ thay vì /.well-known/, nếu không máy chủ sẽ không cho phép bạn tạo thư mục.
 4. Đặt tập tin .html mới vào trong thư mục pki-validation. Ví dụ: sau khi bạn đặt tập tin vào vị trí đó, URL của tập tin sẽ là http://coolexample.com/.well-known/pki-validation/godaddy.html. Để biết thêm thông tin về cách truy cập vào FTP và sử dụng phương thức này để tải tệp .html lên thư mục truy cập gốc,
 5. Xác minh rằng bạn có thể truy cập godaddy.html trong trình duyệt web, rồi sử dụng các hướng dẫn trong phần Cách xác minh quyền sở hữu tên miền của bạn trong bài viết này.

Nếu chứng nhận SSL là của miền gốc thì bạn phải tìm được tập tin HTML tại địa chỉ http://coolexample.com/.well-known/pki-validation/godaddy.html. http://www.coolexample.com/.well-known/pki-validation/godaddy.html sẽ không có tác dụng.

Để xác minh chủ sở hữu tên miền của bạn

Sau khi bạn thêm bản ghi DNS hoặc trang HTML, bạn cần thông báo cho chúng tôi biết rằng bạn đã sẵn sàng để chúng tôi xác minh bạn kiểm soát miền đó.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Chọn Chứng nhận SSL rồi chọn Quản lý tương ứng với chứng nhận bạn muốn xác minh.
 3. Chọn Kiểm tra bản cập nhật của tôi.

Việc này có thể mất 5-10 phút để việc xác minh của bạn được hoàn tất.

Các bước tiếp theo

 • Nếu SSL của bạn sẽ bắt đầu với tên chính của một trang được lưu trữ với GoDaddy, chúng tôi sẽ tự động cài đặt chứng nhận cho bạn.
 • Nếu máy chủ của bạn được lưu trữ ở nơi khác, hãy tải xuống chứng nhận SSL.