Websites + Marketing Trợ giúp

Kết nối trang Websites + Marketing với một miền

A custom domain is another way to personalize your Websites + Marketing site. Domains are different than the website you've built—they're your site's digital street address. We'll help you choose a good one and connect it, or you can connect one you've bought elsewhere.

Remember, the cost of hosting your website is separate from the cost of your domain. Find out more about the differences between your domain and your website.

If you're on a free trial, you'll need to sign up for a paid plan. Compare plans and pricing.

Watch our video on how to change your website's address, and then read more further down about the different options you have for changing your website's domain name.

Bạn có vài lựa chọn nếu muốn thay đổi tên miền (hay còn gọi là địa chỉ hoặc URL) của website:

Use a GoDaddy domain you already own (must be in the same GoDaddy account as your website).
 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn xuống, mở rộng Websites + Marketing rồi chọn Quản lý ở bên cạnh trang của bạn.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Chọn Cài đặt.
 5. Bên cạnh tên miền của bạn, chọn Quản lý .
 6. On the popup that appears, select On a domain I already own, and then select Continue.
 7. Select the domain you want from your list of GoDaddy domains, and then select Continue.
 8. Confirm that the domain is correct and it's the selected option.
 9. Select Save & Publish or Save. Your changes won't be visible to other people until you publish.
Connect your Websites + Marketing site to a new GoDaddy domain
 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn xuống, mở rộng Websites + Marketing rồi chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Chọn Cài đặt.
 5. Select Connect Domain. (Been here before? Select Manage.)
  Note: If you're on a free plan, you'll be asked to upgrade so that you can add a custom domain.
 6. Chọn Mua miền mới, rồi chọn Tiếp tục. Nếu bạn đã có miền trong tài khoản, hãy chọn miền đó rồi chọn Lưu & Xuất bản.
 7. Chúng tôi sẽ đề xuất một số tên miền dựa trên tên miền miễn phí của bạn hoặc bạn có thể tìm kiếm tên miền mới.
 8. Follow the prompts to add site protection (optional) and complete your purchase. Select Continue to return to connecting your new domain to your website.
 9. Kiểm tra xem tên miền có đúng không và đó có phải lựa chọn của bạn không, sau đó chọn Lưu & đăng hoặc Lưu. Các thay đổi của bạn sẽ không hiển thị với người khác cho đến khi bạn đăng tải.
Use a non-GoDaddy domain that you bought elsewhere.
 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn xuống, mở rộng Websites + Marketing rồi chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Chọn Cài đặt.
 5. Bên cạnh tên miền của bạn, chọn Quản lý .
 6. On the popup that appears, select On a domain I already own, and then select Continue.
 7. Select Use a different domain.
 8. Enter your domain and extension, without "www" in front of it, e.g. mycoolsite.com, not www.mycoolsite.com., and then select Continue.
 9. Trong cửa sổ mới, chúng tôi sẽ hiển thị thông tin cụ thể về trang của bạn. Đăng nhập vào nhà cung cấp DNS hoặc tài khoản GoDaddy khác của bạn, rồi thay đổi bản ghi DNS thành thông tin mới. Kiểm tra với nhà cung cấp DNS nếu bạn cần trợ giúp.
  Lưu ý: Nếu bạn có hai tài khoản GoDaddy, trong đó một tài khoản có trang và một tài khoản có tên miền, hãy chuyển tên miền vào tài khoản có trang.
 10. Sau khi bạn thay đổi bản ghi DNS, hãy quay lại cửa sổ trước và chọn Tôi đã hoàn tất, hãy tiếp tục thiết lập.
 11. Kiểm tra xem tên miền có đúng không và đó có phải lựa chọn của bạn không, sau đó chọn Lưu & đăng hoặc Lưu. Các thay đổi của bạn sẽ không hiển thị với người khác cho đến khi bạn đăng tải.

Kết nối với trang Websites + Marketing với một miền thường mất vài phút nhưng có thể cần tới 72 giờ, đặc biệt khi kết nối trang với một miền không phải GoDaddy.

Thông tin thêm