Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chuyển hướng website của tôi sang HTTPS bằng cPanel

Sau khi chứng nhận SSL được cài đặt trên tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux, bạn sẽ cần tự động chuyển hướng khách truy cập sang phiên bản HTTPS của website. Bạn có thể bật tính năng chuyển hướng HTTPS (không cần lập trình) trong tài khoản cPanel.

Bắt buộc: Trang của bạn phải cài đặt SSL hợp lệ và DNS của trang được trỏ đến tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux thì chức năng tự động chuyển hướng mới hoạt động được.
  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý.
    nhấp vào quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Quản trị cPanel .
  4. Trong phần Miền, hãy chọn Miền.
  5. Trong phần Buộc chuyển hướng sang HTTPS, hãy bật nút gạt cho miền bạn muốn chuyển hướng.

Thông báo thành công sẽ xuất hiện để xác nhận trang của bạn đang được chuyển hướng sang HTTPS. Bạn có thể cần chờ vài phút hoặc xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt để nhìn thấy sự thay đổi.

Thông tin thêm