Websites + Marketing Trợ giúp

Chặn thời gian trong cuộc hẹn trực tuyến

Chặn một mốc thời gian, ngày hoặc phạm vi ngày cụ thể trên lịch để khách hàng của bạn không thể đặt vào thời gian đó.

 1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm.
 2. Cuộn xuống Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Trong Bảng điều khiển, hãy chọn Cuộc hẹn, rồi chọn Lịch.
 4. Chọn Chặn thời gian.
  Nút Chặn thời gian OLA được tô sáng
 5. Thêm một Tiêu đề không bắt buộc vào khoảng thời gian để tham khảo riêng. Khách hàng của bạn sẽ không nhìn thấy tiêu đề này.
 6. Thiết lập thời gian Bắt đầuKết thúc mà bạn muốn chặn. Chặn bất kỳ khoảng thời gian nào bao gồm cả ngày và thậm chí là nhiều ngày một lúc.
 7. (Không bắt buộc) Để chọn tần suất bạn muốn lặp lại mốc thời gian đã chặn, hãy chọn Lặp lại.
  • Chọn tần suất lặp lại mốc thời gian bị chặn (Ngày, Tuần hoặc Tháng), sau đó chọn (các) ngày cụ thể trong tuần hoặc tháng.
  • Ví dụ:
   Giả sử bạn cần chặn thời gian vào Thứ Sáu đầu tiên của tháng nhưng chỉ ba tháng một lần.
   Lặp lại khoảng thời gian bị chặn – chẳng hạn theo các tháng
  • Hoặc có thể bạn cần chia ra các ngày cụ thể trong tuần, hai tuần một lần.
   Lặp lại khoảng thời gian bị chặn – chẳng hạn theo các tuần
  • Sau khi bạn đã chọn khoảng thời gian lặp lại phù hợp với bạn và doanh nghiệp, hãy chọn thời điểm bạn muốn kết thúc lặp lại khoảng thời gian bị chặn.
   Lặp lại khoảng thời gian bị chặn – kết thúc lặp lại
 8. Chọn Chặn.

Giờ đây, thời gian bị chặn sẽ xuất hiện trên lịch Cuộc hẹn trực tuyến của bạn và không cho khách hàng đặt lịch trong thời gian đó.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin