GoDaddy Trợ giúp

Cho phép công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang WordPress của tôi

Để website WordPress xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên Google và Bing thì trước tiên, bạn phải cho phép các công cụ tìm kiếm này thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang của bạn. Thực hiện theo các bước bên dưới để đảm bảo rằng công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục các trang trên trang web của bạn.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Chọn Cài đặt rồi chọn Đọc.
  3. Đảm bảo không chọn Không cho các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang này.
    • Nếu đã chọn tùy chọn này, hãy bỏ chọn hộp kiểm rồi chọn Lưu thay đổi.
      Lưu ý: Sau khi bạn bật tính năng lập chỉ mục, có thể mất vài ngày đến vài tuần để các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu và xếp hạng trang của bạn. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu trang.

Xem thêm thông tin