WordPress Trợ giúp

Đăng nhập vào WordPress

Dưới đây là cách đăng nhập vào WordPress để bắt đầu chỉnh sửa trang web của bạn.

  1. Trong một trình duyệt, vui lòng truy cập http://[tên miền WordPress của bạn]/wp-admin (ví dụ, http://coolexample.com/wp-admin).
  2. Vui lòng nhập Tên người dùng hoặc địa chỉ emailMật khẩu, rồi chọn Đăng nhập.
    đăng nhập vào WordPress

Lưu ý: Đối với tài khoản lưu trữ WordPress được quản lý và WordPress được quản lý Chuyên nghiệp, bạn có thể truy cập Bảng điều khiển WordPress trực tiếp từ tài khoản GoDaddy của bạn.

Xem thêm thông tin