GoDaddy Trợ giúp

Không thể đăng nhập vào WordPress

Nếu bạn không thể truy cập Bảng điều khiển WordPress của mình, đây thường là do mật khẩu bạn đang sử dụng không chính xác hoặc người dùng WordPress của bạn không được cài đặt đúng cách. Để lấy lại quyền truy cập vào bảng điều khiển của mình, bạn hãy cập nhật mật khẩu WordPress của bạn và, nếu điều này không giúp ích, hãy tạo một người dùng WordPress mới và thử đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu mới.

Lưu ý: Bài viết này mô tả các cách lấy lại quyền truy cập vào bảng điều khiển WordPress của bạn khi trang đăng nhập tải chính xác. Nếu thấy lỗi trên trang, trước tiên bạn nên khắc phục lỗi.

Thử chế độ duyệt web riêng tư

Trước khi bắt đầu xử lý sự cố, vui lòng sử dụng chế độ duyệt web riêng tư trong trình duyệt Chrome, Firefox, hay Edgeđể cố gắng đăng nhập. Điều này sẽ loại bỏ khả năng sự cố là do trình duyệt của bạn gây ra.

Cập nhật mật khẩu WordPress của bạn

Có một số cách để cập nhật mật khẩu WordPress của bạn. Thông thường, bạn có thể thực hiện điều này từ trong bảng điều khiển WordPress của mình. Tuy nhiên, khi bạn không thể truy cập bảng điều khiển, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn bên dưới.

Tùy chọnĐộ khó
Cài đặt lại mật khẩu Wordpress của tôiDễ dàng
Thay đổi mật khẩu WordPress bằng SSHPhương tiện
Thay đổi mật khẩu WordPress của bạn bằng WP-CLIKhó
Thay đổi mật khẩu WordPress của tôi trong cơ sở dữ liệuKhó

Tạo người dùng quản trị WordPress mới

Nếu vẫn không thể đăng nhập vào bảng điều khiển của mình sau khi đã thay đổi mật khẩu, có thể đã xảy ra sự cố với thiết lập của người dùng của bạn. Khi đó,tạo một người dùng quản trị WordPress mới trong cơ sở dữ liệu có thể hữu ích.

Xem thêm thông tin