GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi mật khẩu WordPress của tôi trong cơ sở dữ liệu

Thực hiện theo các bước bên dưới để cập nhật mật khẩu WordPress thông qua cơ sở dữ liệu. Thao tác này rất hữu ích nếu bạn không nhận được email cài đặt lại mật khẩu.

 1. Đăng nhập vào phpMyAdmin.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ lưu trữ cPanel, bạn phải chọn cơ sở dữ liệu cho trang WordPress của mình ở cột bên trái trước khi tiếp tục bước tiếp theo.

 2. Từ menu thanh bên, hãy chọn bảng _users.
  chọn bảng người dùng
 3. Bên cạnh người dùng bạn muốn cập nhật, hãy chọn Chỉnh sửa.
  chọn chỉnh sửa
 4. Trong cột Giá trị, hãy xóa nội dung của hộp user_pass.
  xóa mật khẩu cũ
 5. Nhập mật khẩu mới của bạn vào cùng một ô.
  nhập mật khẩu mới
 6. Trong cột chức năng, sử dụng trình đơn thả xuống và chọn MD5.
  chọn md5
 7. Chọn Bắt đầu .

Bây giờ bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới của mình.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin