GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi mật khẩu WordPress của bạn bằng WP-CLI

WP-CLI là một công cụ dòng lệnh giúp bạn thực hiện các thao tác khác nhau trên trang WordPress. Nếu bạn hài lòng với việc sử dụng các lệnh SSH, bạn sẽ nhận thấy WP-CLI đã đơn giản hóa các lệnh được tạo cho trang WordPress. Sau đây là cách thay đổi mật khẩu bằng các lệnh có trong WP-CLI.

Cảnh báo: Bạn phải luôn sao lưu trang trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cơ sở dữ liệu.
Bắt buộc: Để hoàn tất các bước này, bạn cần:
 • Một ứng dụng SSH. Chúng tôi đề xuất PuTTY cho Windows hoặc Terminal cho macOS .
 • Chi tiết FTP của bạn. Nếu chưa ghi lại máy chủ, tên người dùng và mật khẩu FTP, bạn hãy tìm những thông tin này:
Lưu ý: Nếu bạn có Máy chủ VPS hoặc DED, bạn cần cài đặt WP-CLI trước khi có thể bắt đầu sử dụng. WP-CLI không có sẵn trong các gói Dịch vụ lưu trữ Windows của chúng tôi.
 1. Kết nối với tài khoản lưu trữ của bạn bằng SSH .
 2. Sử dụng lệnh bash ls để liệt kê các tập tin và thư mục, và cd../ để di chuyển qua các thư mục cho đến khi bạn ở trong thư mục có các tập tin WordPress của mình.
 3. Nhập lệnh sau để xem danh sách người dùng trang WordPress của bạn. Ghi lại số ID của người dùng bạn muốn cập nhật.
  wp user list
 4. Nhập lệnh sau đây để cập nhật mật khẩu cho người dùng đó.
  wp user update id --user_pass=password
  Ở câu lệnh trên, bạn nên thay:

Từ giờ, bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.

Xem thêm thông tin