GoDaddy Trợ giúp

Sao lưu website là gì?

Video này và thông tin bên dưới sẽ giải thích tầm quan trọng của việc sao lưu website của bạn và các tùy chọn để thực hiện sao lưu.


Sao lưu website là một ảnh chụp nhanh tất cả thành phần quan trọng trong website của bạn. Sao lưu website phải bao gồm tất cả các yếu tố sau trong website của bạn:

  • Các tập tin mã website
  • Bất kỳ cơ sở dữ liệu website nào
  • Hình ảnh
  • Bất kỳ tiện ích bổ sung, trình cắm hoặc giao diện được website của bạn sử dụng

Thực hiện sao lưu website của bạn là một phần quan trọng của việc bảo trì trang thường xuyên. Bạn không muốn không có sao lưu trang của mình nếu lỡ có gì xảy ra - chẳng hạn như xâm nhập bảo mật hoặc nếu thanh toán của bạn vô tình hết hiệu lực đủ lâu để hủy tài khoản của bạn. Bằng cách giữ các bản sao lưu thường xuyên, bạn đảm bảo rằng bạn có cách đưa website của mình trở lại mà không cần phải xây dựng lại từ đầu.

Tạo bản sao lưu

Có một số cách bạn có thể tạo bản sao lưu website của mình.

Tùy chọn Sao lưuKhi nào bạn nên sử dụng tùy chọn này?
Sử dụng hệ thống sao lưu tích hợp sẵn của nền tảng dịch vụ lưu trữ của bạnĐây là tùy chọn một cú nhấp chuột để thực hiện bản sao lưu cho tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn (Dịch vụ lưu trữ Linux với cPanel / Dịch vụ lưu trữ Windows với Plesk / WordPress Được quản lý). Tùy chọn này hữu ích nhất nếu bạn không định thay đổi nền tảng (ví dụ, sao lưu cPanel chỉ có thể được khôi phục trên dịch vụ lưu trữ Linux với cPanel, các bản sao lưu Plesk với dịch vụ lưu trữ Windows với Plesk...)
Sử dụng dịch vụ Sao lưu website trả phí của GoDaddyLựa chọn tốt nhất nếu bạn chỉ muốn trang của mình luôn được sao lưu đúng hạn mà không cần phải lo lắng về việc tự tạo bản sao lưu.
Tạo bản sao lưu thủ công cho của bạn (tập tin và cơ sở dữ liệu)Bạn có thể sao lưu thủ công các tập tin trên trang của bạn bằng FTPcơ sở dữ liệu trong phpMyAdmin. Đây là tùy chọn nâng cao thêm và cũng hữu ích nếu bạn cần tải bản sao lưu này lên một loại tài khoản lưu trữ khác. Nếu trang của bạn không có cơ sở dữ liệu, bạn chỉ cần sao lưu các tập tin.

Xem thêm thông tin