GoDaddy Trợ giúp

FTP là gì?

Giao thức truyền tệp (FTP) là một giao thức liên lạc thông thường, được dùng để di chuyển tệp giữa ứng dụng trên máy tính cục bộ của bạn và máy chủ từ xa. Bạn có thể sử dụng FTP thông thường trên các gói Lưu trữ web, Lưu trữ web nâng cao và Lưu trữ Windows của chúng tôi.

Các gói Managed WordPress của chúng tôi dùng Giao thức truyền tệp an toàn (SFTP) sử dụng giao thức SSH để truyền tệp thay vì FTP. Về cơ bản, SFTP giống FTP nhưng có thêm tính năng bảo mật cho cả lệnh và dữ liệu được mã hóa. Tính năng này ngăn hành vi truyền mật khẩu và thông tin nhạy cảm công khai qua internet.

Để sử dụng FTP, bạn cần có ứng dụng FTP. Bạn có thể sử dụng nhiều máy khách nhưng chúng tôi khuyên dùng FileZilla. Ứng dụng FTP FileZilla cũng tương thích với SFTP; bạn sẽ cần chỉ định cổng 22 thay vì cổng 21 được FTP sử dụng.

Lưu ý: Các gói Lưu trữ web, Lưu trữ web nâng cao và Lưu trữ Windows của chúng tôi hỗ trợ FTP chế độ thụ động. Bạn có thể quản lý tùy chọn cài đặt này trong hầu hết các ứng dụng FTP và phần mềm thiết kế website hỗ trợ xuất bản bằng FTP. Managed WordPress sử dụng SFTP và chỉ hỗ trợ chế độ chủ động, vì vậy bạn không cần thực hiện thay đổi nào đối với tùy chọn cài đặt chế độ chủ động trong ứng dụng FTP của mình.

Các bước tiếp theo

Cách thức di chuyển tệp phụ thuộc vào loại tài khoản lưu trữ mà bạn có.

Xem thêm thông tin