GoDaddy Trợ giúp

Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Chúng tôi có nhiều loại và gói sản phẩm dịch vụ lưu trữ. Dưới đây là cách xem loại gói dịch vụ lưu trữ mà bạn đang dùng:

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Loại tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn hiển thị bên dưới mục Lưu trữ web. Hoặc, nếu bạn có tài khoản Dịch vụ lưu trữ WordPress, loại tài khoản của bạn sẽ hiển thị bên dưới mục Managed WordPress.
    tìm loại tài khoản của tôi

Loại và bậc của tài khoản dịch vụ lưu trữ

Loại tài khoản là:

  • Dịch vụ lưu trữ web với cPanel: Hệ điều hành (HĐH) Linux trên máy chủ, với quyền truy cập cPanel thông qua Bảng điều khiển tài khoản. Bạn tự cài đặt các ứng dụng như WordPress bằng cPanel.
  • Managed WordPress: Chúng tôi sẽ cài đặt WordPress cho bạn, với quyền truy cập vào WordPress thông qua phần Tổng quan về tài khoản.
  • Web Hosting Plus: Linux OS, với quyền truy cập cPanel thông qua Bảng điều khiển tài khoản. Bao gồm nhiều tài nguyên chuyên dụng hơn Dịch vụ lưu trữ Linux. Bạn tự cài đặt các ứng dụng như WordPress bằng cPanel.
  • Dịch vụ lưu trữ Windows với Plesk: Windows OS, với quyền truy cập Plesk thông qua Bảng điều khiển tài khoản. Bạn tự cài đặt các ứng dụng như WordPress bằng Plesk. Gói dịch vụ lưu trữ này không còn áp dụng nhưng chúng tôi vẫn có tài liệu hỗ trợ cho gói. (Hỗ trợ về Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk))

Bậc (Tiết kiệm, Cao cấp, Cốt yếu, v.v.) đại diện cho các tính năng đi kèm với gói dịch vụ lưu trữ của bạn – bậc càng cao, các tính năng càng hiệu quả. Để biết thông tin chi tiết về các bậc dịch vụ lưu trữ của bạn, xem:

Xem thêm thông tin