GoDaddy Trợ giúp

Cài đặt lại mật khẩu Wordpress của tôi

Nếu quên mật khẩu WordPress, bạn có thể cài đặt lại mật khẩu từ trang đăng nhập WordPress bằng cách yêu cầu liên kết cài đặt lại mật khẩu. Bạn nên nhập địa chỉ email liên kết với tài khoản người dùng WordPress của mình để nhận email có liên kết.

  1. Trong một trình duyệt, vui lòng truy cập http://[tên miền WordPress của bạn]/wp-admin (ví dụ, http://coolexample.com/wp-admin).
  2. Chọn Bạn bị mất mật khẩu?
    Trang đăng nhập WordPress
  3. Nhập địa chỉ email bạn sử dụng cho tài khoản người dùng WordPress của mình, sau đó chọn Lấy mật khẩu mới.
  4. Kiểm tra tài khoản email để tìm thông báo có tiêu đề Đặt lại mật khẩu và chọn liên kết trong văn bản email. Thao tác này sẽ mở một trang đặt lại mật khẩu trong một thẻ mới.

    Lưu ý: Nếu bạn không thấy email đặt lại mật khẩu trong vòng vài giờ, hãy kiểm tra thư mục thư rác của bạn. Đồng thời, kiểm tra cơ sở dữ liệu để đảm bảo địa chỉ email của bạn đã được lưu và cập nhật chính xác nếu cần.

  5. Trên trang đặt lại mật khẩu, trong trường Mật khẩu mới, hãy nhập mật khẩu mới của bạn và chọn Lưu mật khẩu. Bạn có thể sử dụng trình quản lý mật khẩu mà bạn muốn để đảm bảo rằng bạn không quên mật khẩu mới của mình.

Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào WordPress bằng mật khẩu mới của mình.

Xem thêm thông tin