Websites + Marketing Trợ giúp

Cho phép khách hàng trên trang của tôi tạo tài khoản

Khi bạn bật tính năng Tài khoản thành viên của Websites + Marketing, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn cho khách hàng và chính bạn:

 • Khách hàng có thể lưu hoặc thay đổi thông tin giao hàng và hồ sơ của mình để thanh toán nhanh hơn.
 • Họ cũng có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng và cuộc hẹn của họ.
 • Là chủ sở hữu trang, bạn có thể cấp cho khách hàng và thành viên quyền truy cập vào trang riêng tư chứa thông tin về giảm giá và khuyến mại khác.

Nếu không bật tính năng Tài khoản thành viên, khách hàng vẫn có thể mua sản phẩm của bạn hoặc đăng ký sự kiện và cuộc hẹn. Họ chỉ không thể nhìn thấy thông tin giao hàng hoặc thông tin hồ sơ của chính họ.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn tới Website Websites + Marketing và chọn website của bạn.
 3. Trên Bảng điều khiển, mở rộng mục Khách hàng, rồi chọn Cài đặt.
 4. Bật nút Tài khoản thành viên.
 5. Chọn Chấp nhận để đăng tải lại trang của bạn.
 6. Giờ đây, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập vào các trang riêng tư.
  • Để cho phép tất cả thành viên truy cập vào trang riêng tư của bạn: Chọn Bất kỳ ai cũng có thể tạo tài khoản để truy cập các trang riêng tư của tôi.
  • Để chọn thành viên có quyền truy cập vào các trang riêng tư cụ thể: Chọn Chỉ những người tôi mời mới có thể truy cập các trang riêng tư của tôi. Những người được mời xem các trang riêng tư của bạn sẽ nhận được email kèm theo liên kết Kích hoạt tài khoản. Họ sẽ sử dụng liên kết này để tạo mật khẩu tài khoản tách biệt với việc trở thành Thành viên (quản lý giao hàng và cuộc hẹn).

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

 • Bạn vẫn chưa chắc chắn có nên kích hoạt tư cách thành viên hay không? Bạn nên cân nhắc một số điều sau:
  • Bạn có thể tạo các khu vực riêng giúp bạn dễ dàng thông báo cho các nhóm người dùng – nhưng hãy nhớ rằng, bạn sẽ không thể chọn thành viên nào có quyền truy cập vào trang nào. Mọi thành viên đều có thể xem tất cả các trang riêng tư.
  • Kích hoạt tư cách thành viên nghĩa là bạn cần quản lý nhiều hơn đôi chút – ví dụ: phê duyệt quyền truy cập.
  • Nhưng đồng thời bạn cũng tiết kiệm được một chút thời gian, vì mọi người có thể nhìn thấy hồ sơ và thông tin giao hàng của họ.
 • Tìm hiểu thêm về những điều bạn có thể làm với Websites + Marketing