Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chuyển sang người dùng gốc trên máy chủ Linux của tôi

Một số thay đổi trên máy chủ Linux, như cài đặt ứng dụng hoặc thay đổi tệp cấu hình, đòi hỏi bạn có quyền truy cập của người dùng gốc hoặc quản trị viên. Bạn có thể trở thành người dùng thay thế, người dùng siêu cấp hay chuyển đổi người dùng để thực hiện việc này.

Cảnh báo: Chúng tôi khuyên bạn cẩn thận khi sử dụng quyền truy cập gốc vì có thể, bạn sẽ thay đổi những chi tiết không mong muốn mà GoDaddy không thể giúp bạn khắc phục (xem Tuyên bố về sự hỗ trợ của chúng tôi).
  1. Bật quyền truy cập gốc/quản trị cho máy chủ, nếu bạn vẫn chưa thực hiện bước này
  2. Đăng nhập vào máy chủ của bạn qua SSH
  3. Chạy lệnh:
    sudo su -
  4. Nhập mật khẩu SSH.

Thêm thông tin